Home » PKN Orlen under oppsyn. Det norske fondet liker ikke overtakelsen av Polska Press

PKN Orlen under oppsyn. Det norske fondet liker ikke overtakelsen av Polska Press

by Gunnar Garfors

Vedtaket til Statens globale pensjonsfond (NBIM) ble offentliggjort 22. februar på sin nettsted med en kort begrunnelse og informasjon om perioden PKN Orlen er under overvåking.

Et norsk formuesfond på 1,3 billioner dollar plasserte onsdag PKN Orlen under overvåking i tre år, og kalte det en «uakseptabel risiko» for å bidra til grove menneskerettighetsbrudd.

Norges Bank Investment Management følger en streng investeringspolitikk. Listen over overvåkede og ekskluderte selskaper inkluderer en rekke selskaper fra hele verden, basert på blant annet kriterier som klimaendringer, menneskerettigheter og skattetransparens.

Panelets avgjørelse er basert på etikkstyrets anbefaling av 24. oktober 2022. I følge meldingen har ikke panelet evaluert alle aspekter ved anbefalingen, men er sikre på at kriteriene for observasjon er oppfylt.

«Denne anbefalingen er basert på Orlens oppkjøp av avisutgiveren Polska Press og dens innvirkning på pressefriheten, og dermed ytringsfriheten, i Polen,» sa fondets etiske råd i en uttalelse.

PKNs kjøp av Polska Press fra det tyske mediekonsernet ble gjennomført for snart 2 år siden. Polska Press er et av de største forlagene i Polen, og driver 600 nettsteder og 54 pressetitler, inkludert 20 av 24 regionale dagsaviser utgitt i Polen. Overtakelsen hans har blitt kritisert av opposisjonen for dens innsats for å øke kontrollen over mediene og begrense det regjerende partiets ytringsfrihet.

I det siste oppdatert liste Det norske fondets liste inkluderer ekskluderte selskaper som NBIM ikke investerer i og de som er på vakt. Blant de ekskluderte finner vi selskaper som amerikanske Aurora Cannabis, Lockheed Martin, Philip Morris eller tyske RWE. Tre selskaper fra Polen er også ekskludert: PGE, Bogdanka og JSW.

Blant de observerte er tyske Uniper SE, Indian Adani Ports eller PKN Orlen, som det eneste selskapet lagt til i siste oppdatering. Totalt inkluderer listen 188 selskaper fra hele verden, inkludert 23 under overvåking. Hovedårsakene til inkludering på listen inkluderer: «produksjon av kull eller energi fra kull», «skade på miljøet», «tobakksproduksjon», «produksjon av atomvåpen» eller «alvorlige anklager om korrupsjon». «Menneskerettighetsbrudd» som grunn for oppføring på PKN-Orlen-listen gjelder 10 andre selskaper.

Ved utgangen av 2022 hadde det norske statsfondet aksjer i PKN Orlen til en verdi av 1,92 milliarder kroner, da verdsatt til 195 millioner dollar. Hans andel i aksjonærstrukturen var 1,15 %. Ved utgangen av 2022 eide Norges Bank Investment Management aksjer i 104 polske selskaper notert på Warszawa-børsen, og verdien av deres investeringer i Polen utgjorde 0,1 prosent. verdien av hele porteføljen.

Michael Kubicki

You may also like

Leave a Comment