Home » Polakkene vil at produsenter skal bruke gjenvunnede råvarer i varene sine

Polakkene vil at produsenter skal bruke gjenvunnede råvarer i varene sine

by Gunnar Garfors

Circular Voice-rapporten, utarbeidet av Stena Recycling, viser at 38 prosent. I fjor ga polakkene opp produkter som ikke samsvarte med verdiene for bærekraftig utvikling. I Finland var denne prosentandelen 42 %. og i Sverige 44 prosent.

Rapporten undersøkte forbrukere fra fem land: Danmark, Sverige, Norge, Finland og Polen. Resultatene av undersøkelsen viser at polakkenes økologiske bevissthet vokser. Mange aspekter ved bærekraftig utvikling er viktigere for oss enn forbrukere i Sverige eller Danmark.

Dette faktum kan forklares med at miljøspørsmål lenge har vært i fokus for utviklingen i de skandinaviske landene, mens i Polen har dette fått mer og mer oppmerksomhet de siste årene.

For eksempel bryr 74 % av forbrukerne at et produkt de kjøper er resirkulerbart. Polakker, 68 prosent bosatt i Finland og 59 prosent. dansker og 58 prosent. Norsk.

Tross alt tar 87 prosent av polakkene kjøpsbeslutninger med tanke på om et bestemt produkt enkelt kan repareres eller gjenbrukes. I Finland var denne prosentandelen 78 %, i Sverige 74 %, i Norge 76 % og i Danmark 67 %.

– Resultatene presentert i den internasjonale rapporten «Circular Voice» bekrefter at bevisstheten til polakker for bærekraftig utvikling er på et svært høyt nivå og på noen måter høyere enn i andre land hvor studien ble utført. Dette faktum gir grunn til optimisme, for kun takket være felles handling fra forbrukere og bedrifter vil vi raskere krysse veien til en bærekraftig fremtid – sier Aleksandra Surdykowska, PR- og markedssjef i Stena Recycling.

70 prosent av de spurte forbrukerne i Polen erklærte en delvis eller fullstendig endring i sine vaner og en justering i forbruket for å redusere klimapåvirkningen.

I Sverige var denne prosentandelen 62 %, i Danmark 58 % og i Finland 59 %. og i Norge 56 prosent. Interessant nok er 20 prosent blant hindringene for å kjøpe produkter laget av gjenvunnede råvarer. Polakkene ble fremhevet av sine høye kostnader.

Samme barriere ble gitt av 23 prosent. Finner, 22 prosent dansker og 27 prosent hver. nordmenn og svensker. 28 % klaget på utilstrekkelig tilgang på denne typen produkter. polakker, 27 prosent finner, 26 prosent nordmenn og 23 prosent. Sverige og 22 prosent. dansker

Fem viktige ting fra Circular Voice Report

  • Nesten 8 av 10 forbrukere anser det som viktig eller svært viktig at produsenter bruker gjenvunnede råvarer i varene sine;
  • 4 av 10 respondenter mener at produksjon og salg av ikke-resirkulerbare produkter bør forbys;
  • Nesten 8 av 10 forbrukere synes det er viktig eller svært viktig at et produkt er tydelig merket som laget av resirkulert materiale;
  • 65 prosent av forbrukere i alderen 18 til 65 år er villige til å justere noe eller hele sitt forbruk av produkter for å redusere deres klimapåvirkning;
  • 39 prosent i fjor. Forbrukere avviste produkter eller merker som de mente ikke samsvarte med bærekraftsverdiene deres.

You may also like

Leave a Comment