Home » Politiinformasjon om den tragiske brannen ved Bryndze-godset i Maków Podhalański – Suski.dlawas.info – informasjons- og nyhetsportal

Politiinformasjon om den tragiske brannen ved Bryndze-godset i Maków Podhalański – Suski.dlawas.info – informasjons- og nyhetsportal

by Gabriel Scott


13. mars 2022, før klokken 21.00, mottok KP Maków Podhalański en melding om en brann i en bygning i Maków Podhalański nær Os. Brunga.

En patrulje fra politistasjonen i Maków Podhalański ble sendt til åstedet.

Takket være hjelp fra naboene kunne to kvinner som bodde der bli ført ut av den brennende bygningen.

Under slukningsarbeidet ble likene av følgende personer funnet av brannvesenet som kom til stedet.

En inspeksjon på stedet ble gjennomført med deltagelse av distriktsadvokatembetet Sucha Beskidzka.

I forbindelse med den aktuelle hendelsen gjennomføres en etterforskning av distriktsadvokatens kontor i Sucha Beskidzka, arkivert under nr. RSD-46/22.

å overlate:

Asp. St. Wojciech Copija
Pressetalsmann for KPP i Sucha Beskidzka

lastet opp: 25.03.2022 [12 dni po zdarzeniu]

Pressemeldingen skulle leveres umiddelbart av pressevakten til distriktspolitisjefen i Sucha Beskidzka. – Men hun ble ikke – først etter nesten to uker oppfylte KPPs pressetalsmann sin plikt til å informere offentligheten. – Vi vet ikke hvor mange betjenter som deltok i aksjonen. – Pressesekretæren spesifiserte ikke – nøyaktig hvilke handlinger som ble utført av polititjenestemennene. Dette er tross alt ingen hemmelighet ved etterforskningen. – Kanskje utførte offiserene edle – heltedåder – men pressesekretæren skrev ikke om dem.

Høyesteretts stilling:

«Alle er sikret friheten til å si sine meninger og til å motta og formidle informasjon», og kunst. EMK 10 paragraf 1 i principio, som garanterer retten til ytringsfrihet, herunder meningsfrihet, og retten til å motta og formidle informasjon og ideer uten innblanding fra myndighetene og uavhengig av landegrenser. På det juridiske nivå er dette spørsmålet behandlet i artikkel 6 paragraf 4 i lov av 26. januar 1984 – Presseloven (Journal of Laws of 2018, post 1914), ifølge hvilken pressen ikke kan hindres i å samle inn kritikk. materialer eller på annen måte undertrykke kritikk. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har gjentatte ganger understreket at ytringsfrihet er en av hjørnesteinene i et demokratisk samfunn og bør beskyttes, selv når det uttrykkes ideer eller informasjon som er støtende, opprørende eller skremmende (se Delfi AS v. Estland, nr. 64569 /09, § 131). I tillegg påpekte retten medienes spesielle rolle i et demokratisk samfunn. Det er ikke bare rett, men også plikt for journalister å gi opplysninger om saker av allmenn interesse i samsvar med deres plikter og ansvar (se Bladet Tromsø og Stensaas mot Norge, nr. 21980/93, § 59; De Haes og Gijsels mot Belgia, nr. 19983/92, § 37; Jersild mot Danmark, nr. 15890/89, § 31). Ikke bare har media en rolle i å formidle slik informasjon og ideer, men publikum har også rett til å motta dem (se The Sunday Times v. Storbritannia (nr. 1), 6538/74, § 65). Et spesielt oppdrag som påhviler en journalist i en demokratisk stat, knyttet til dannelsen av opinionen, samt rettighetene for samfunnsmedlemmer til informasjon og behovet for å kontrollere den politiske autoritetens aktiviteter … … Journalister har en unik legitimitet for å være på steder der hendelser som er viktige for det politiske fellesskapet finner sted. På den annen side er det ikke berettiget å anta at denne yrkesgruppen utgjør en trussel mot forsvarlig gjennomføring av virksomhet som tar sikte på å gjenopprette statens normale funksjon. [SĄD NAJWYŻSZY; WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I KK 171/21 Dnia 18 stycznia 2022 r. Z UZASADNIENIA; fragmenty]

Forsidebilde: suskiDlaWas.info

ANBEFALT:

En tragisk brann i Maków Podhalański i bydelen Brynga [zdjęcia];

Distriktsadvokatens kontor i Sucha Beskidzka etterforsker branndøden i Maków Podhalański;

DET FINNES AFERA ​​MED BRANNTANK. I MAKÓW PODHALAŃSKI – HVEM BESTEMMER ANSVAR FOR Uaktsomhet?;

You may also like

Leave a Comment