Home » Sverige og Finland sier de ikke har noen planer om å bli med i NATO

Sverige og Finland sier de ikke har noen planer om å bli med i NATO

by Gunnar Garfors

Etter den svenske presidenten Vladimir Putins beslutning om å starte en invasjon av Ukraina, har «et nytt og mørkt kapittel i europeisk historie begynt», sa Sveriges statsminister Magdalen Andesson på en pressekonferanse.

Hun beskrev angrepet som et klart «brudd på folkeretten og et brudd på den europeiske sikkerhetsordren.

Til tross for diskusjoner om å bli med i NATO, som nylig ble gjenopptatt i Sverige på grunn av økende spenninger i Ukraina, sa den sosialistiske lederen at Sverige fortsatt var i posisjon til ikke å slutte seg til forsvarsalliansen.

«I denne situasjonen er det viktig at Sverige opprettholder sin langvarige sikkerhetspolitikk. Slik at vi kan være forutsigbare og tydelige, sa hun.

«Sverige har vært uten allianse i ekstremt lang tid», la statsministeren til, og bemerket at det var i Sveriges interesse å gjøre det.

Tidligere har også den finske regjeringen kunngjort at den ikke hadde til hensikt å gå umiddelbart mot NATO-medlemskap.

«Vi har en sikkerhetspolitikk for å motstå krisen. Vi vil bruke midlene vi har til rådighet, inkludert samarbeid med NATO-partnere, sa den finske utenriksministeren Peka Havisto på en pressekonferanse.

«Etter krisen vil vi se hvilke ytterligere tiltak som er nødvendige,» la han til.

Finlands president Sauli Nīniste innrømmet at «til tross for tidligere advarsler, var denne morgenen sjokkerende for oss».

I motsetning til Sverige har Finland innført en såkalt NATO-opsjonsregel, som betyr at dersom Finlands sikkerhetssituasjon krever det, «har Finland muligheten til å søke om NATO-medlemskap», forklarte Finlands statsminister Sanna Marina.

Hun sa at diskusjoner om Finlands tilslutning til NATO har blitt utløst de siste ukene, og at den russiske invasjonen sannsynligvis vil intensivere diskusjonene.

– En slik debatt krever imidlertid bred konsensus i parlamentet, understreket den finske statsministeren.

NATO-medlemmet Norge beskrev angrepet som et alvorlig brudd på folkeretten og kunngjorde at det midlertidig vil flytte sine ambassader fra Kiev og Lviv til Vesten.

Norges statsminister Jun Gar Sturre sa at angrepet «truer livet til uskyldige mennesker».

Danmark, som også er medlem av NATO, har tilkalt en russisk ambassadør.

«I dag har tilgriset Russlands historie. Danmark fordømmer på det sterkeste Russlands grusomme og fullstendig uprovoserte angrep på Ukraina», sa Danmarks utenriksminister Jepe Kofod.

Andre leser

DIREKTE TEKST. Russland invaderer Ukraina; advarer om «grønne korridorer» som kan føre til tvangsdeportasjoner til Russland

Hvorfor er det så viktig at Russland okkuperer Mariupol? Det er fire hovedårsaker

VIDEO: Ukrainsk soldat viser innholdet i en russisk soldats ryggsekk

You may also like

Leave a Comment