Home » Prisene i Norge toppet seg på 13 år

Prisene i Norge toppet seg på 13 år

by Thure Lindhardt

Prisene på varer og tjenester i Norge har økt med 5,1 prosent siden november i fjor. Er den største prisøkningen på 13 år.

I Norge steg prisene på varer og tjenester med 5,1 prosent fra november i fjor til samme måned i år. Ifølge SSB er dette den største prisøkningen på 12 måneder siden oktober 2008.

Konsumprisindeksen er en metode for å måle prisene på varer og tjenester over en periode og uttrykkes i prosent.

Boligleie, strøm, mat, klær eller frisørkostnad er eksempler på hva som kan måles med konsumprisindeksen.

En av hoveddriverne for prisvekst er stigende energipriser i Norge.

«Vi må 13 år tilbake, i oktober 2008, for å finne en tilsvarende 12 måneders oppgang i konsumprisindeksen. Det er ikke overraskende at høye strømpriser bidrar til vekst, forklarer Trymas Kristian Økland fra Statistisk sentralbyrå.

Strømprisene inkludert nettleie har steget med 123,5 prosent siden november 2020, og energiprisene bidro med 3,3 prosent til mer enn fem prosent. Vekst i konsumprisindeksen.

I tillegg til energiprisene ble veksten i konsumprisindeksen også drevet av prisene på varer og tjenester i drivstoff-, hotell- og fritids- og underholdningssektorene.

Men det er også gode nyheter, med mat- og brusprisene som beveger seg i motsatt retning og faller 3,6 prosent. Årsaken til dette er ifølge TK Økland avskaffelsen av sukkeravgiften.

Kjerneinflasjonen eksklusive mat- og energiprisene steg 1,3 prosent. Dette overgikk prognosene til den norske sentralbanken Norges Bank – det var ventet å bli 1,1 prosent. Kjerneinflasjon.

I tillegg peker uventet høy kjerneinflasjon på behov for en renteøkning for finansinstitusjoner generelt. På høsten og vinteren varslet Norges Bank at de vil heve renten med 0,25 % i desember. – dette betyr stigende priser på boligeiendom og andre lån.

Laget av thelocal.no.

Vil du ha det? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Prisene i Norge toppet seg på 13 år

sfgdfg

You may also like

Leave a Comment