Home » Produsenter fra havnen i Riga har tilgang til en vanlig skipsrute til Norge per dag

Produsenter fra havnen i Riga har tilgang til en vanlig skipsrute til Norge per dag

by Gunnar Garfors

Fordelaktig havnegeografi, profesjonell kundeservice døgnet rundt, hastighet og kvalitet på tjenestene som tilbys, konkurransedyktig prispolitikk samt anbefalinger fra andre havneagenter – dette er forutsetningene for samarbeid med havnen i Riga og dens ansatte. WT-terminal nevner et skandinavisk logistikkselskap Baltisk linje Salgs- og forretningsutviklingssjef Mika Saarinen.

Siden 2019 Baltisk linje sammen med havneselskapet WT-terminal tilbyr for det meste frakt av latvisk opprinnelse på ukentlig basis Latvisk finér Produkter, leveranser til Norge.

«I samarbeid med Baltisk linje betyr for oss forutsigbare fraktvolumer, men samtidig åpner en slik tjeneste mellom havnen i Riga og andre større havner i regionen for bredere eksportmuligheter for andre lokale produsenter som kan sende produktene sine på denne ruten, understreker selskapet. WT-terminal Salgssjef Jānis Lapiņš.

WT-terminal er det nest største stuveriselskapet når det gjelder volumet av skoglast som håndteres i havnen i Riga. Selskapet, som håndterer bulk- og stykkgods inkludert overdimensjonert last, tilbyr også de største tørketørkere og sorteringskapasiteter i havneområdet. Driften deres styres av kunstig intelligens – algoritmer som kontrollerer hele tørkeprosessen for tre for å sikre riktig kvalitet. Selskapet tilbyr også sine kunder sortering og pakking av materialer, som utføres med en spesialutviklet transportlinje. Selskapet har spesialisert seg på å betjene små skip, et viktig transportmiddel for lastegrupper som sagtømmer, OSB-plater og finér, rundtømmer, flis og korn, som hovedsakelig er etterspurt i Europa, spesielt Storbritannia og Skandinavia.

WT Terminals forretningsstrategi er basert på kontinuerlig utvikling og verdiøkende tjenester. «Vi utvider produksjonskapasiteten, og i samarbeid med latviske ingeniører utvikler og implementerer vi innovative ladeteknologier. Det pågår for tiden arbeid med å rasjonalisere lasteutstyr og introdusere nye IT-løsninger. Våren 2022 er det planlagt å fullføre byggingen av en ny bulk på 25 tusen tonn, sier J. Lapiņš, selskapets salgssjef.

Det er også skissert positive utsikter for videre samarbeid WT-terminal samboer Baltisk linje: «Vi vil fortsette å betrakte Riga som vår faste transporthavn, samtidig er vi interessert i å finne enda mer last av latvisk opprinnelse for transport fra Riga til danske og norske havner.»

I år ble det samlet inn totalt 5,74 millioner tonn skogfrakt, som er + 8,2 % sammenlignet med 11 måneder året før.

You may also like

Leave a Comment