Home » Rapport fra den nasjonale sikkerhets- og forsvarskomiteen: Seimas vedtok loven om etterretningskontrollører

Rapport fra den nasjonale sikkerhets- og forsvarskomiteen: Seimas vedtok loven om etterretningskontrollører

by Thure Lindhardt

9. desember 2021 (Flere nyheter)

I dag vedtok Seimas loven om etterretningsombudsmannen, på grunnlag av hvilken en ny institusjon for etterretningsombudsmannen vil bli opprettet i det litauiske rettssystemet. Denne loven skaper den rettslige reguleringen av uavhengig overvåking av eksterne etterretningstjenester, som skal bidra til å sikre uavhengighet, legitimitet og etterlevelse av kravene til beskyttelse av menneskerettigheter og friheter i etterretningstjenestenes virksomhet.

Etter anbefaling fra presidenten for Seimas vil Seimas utnevne to etterretningskontrollører for en femårsperiode, hvorav den ene vil bli utnevnt til sjef for kontoret til etterretningsombudsmannen.

Etterretningsoffiserer vil føre uavhengig tilsyn med lovligheten av etterretningsvirksomhet og vurdering av overholdelse av menneskerettigheter og friheter.

Tjenestemenn kan på eget initiativ eller etter en klage fra søkere, både fysiske og juridiske personer, etterforske handlinger utført av etterretningstjenester eller tjenestemenn som kan krenke søkerens rettigheter og friheter eller behandling av personopplysninger behandlet for nasjonal sikkerhet, eller, for forsvarsformål, for å vurdere legitimiteten til informasjonsinnsamling og bruk av etterretningsteknikker.

Etterretningskontrollører kan ikke utnevne medlemmer av politiske partier eller delta i en uavhengig politisk kampanje eller delta i politiske aktiviteter.

Vedtakelsen av loven om etterretningskontrollører vil bidra til å øke offentlighetens tillit til etterretningstjenestene, ettersom de vil være det eneste organet, ved siden av etterretningstjenestene selv, med all informasjon som trengs for objektivt å undersøke enhver tvist eller tvil.

Modellen for etterretningskontrollører som skal settes opp i Litauen ble laget etter en grundig analyse av modellene til lignende institutter i Norge, Nederland, Finland og andre NATO- og EU-land.

Kontakter:

Kontoret til den nasjonale sikkerhets- og forsvarskomiteen

Telefonnummer. (8 5) 239 6774

Rapporten ble utstedt av: Jolanta Anskaitienė, kontor for Seimas i Republikken Litauen

BNS pressesenter publiserer pressemeldinger fra ulike organisasjoner. Redaksjonen og organisasjonene de representerer er ansvarlige for innholdet i kunngjøringene.

You may also like

Leave a Comment