Home » Russland anklager Norge for menneskerettighetsbrudd. Matleveranser på Svalbard ble stoppet ved grensen

Russland anklager Norge for menneskerettighetsbrudd. Matleveranser på Svalbard ble stoppet ved grensen

by Catherine Monroe

Russland sendte en forsendelse med mat, medisinsk utstyr, byggematerialer og reservedeler til sitt konsulat på Svalbard i april. Nordmennene stoppet imidlertid leveransen med argumenter for at leveringslisensen ville bryte med sanksjoner som ble pålagt Russland – melder det russiske nyhetsbyrået TASS.

se videoen
Gazeta.pl på Svalbard. Hvordan kommer klimaendringene til uttrykk i Arktis?

Russland møter Norge bak Spitsbergen

To skip venter med en last på sju tonn Grense Norsk fra april. I mai ba Russland lokale myndigheter om å suspendere transittforbudet. I juni ba Moskva Oslo-regjeringen om å sikre uavbrutt matforsyning til russiske gruvearbeidere i Spitsbergen-øygruppen, hvor Spitsbergen er den største øya.

Mer informasjon fra verden på nettstedet Gazeta.pl

Norske myndigheter ga imidlertid ikke tillatelse til å frigi transporten. Konstanitn Kosachev, en stedfortreder for den russiske Dumaen, svarte på avslaget – sier TASS.

Det handler om mat for russiske gruvearbeidere som jobber i denne bosetningen. Med denne avgjørelsen prøver norske myndigheter å la de russiske gruvearbeiderne stå uten mat, noe som er fullstendig umoralsk. Dette bryter med menneskerettighetene

– skrev Kosaczow på Telegram.

Russisk generalkonsul på Svalbard Sergei Gushin sa at samtaler mellom Norge og Russland er i gang. Han la til at Russland vil reagere passende på brudd på internasjonale avtaler. Han sa også at han ikke ville satse på den «mulige gjengjeldelseshypotesen» fra Russland.

Russiske politikere utfordrer rettighetene til nordmenn på Svalbard

Kosachev påpekte at Norge styrer Svalbard på grunnlag av Spitsbergen-traktaten fra 1920. USSR han ble med i 1935. Den russiske politikeren mener Norges handlinger bryter med vilkårene i dokumentet. I dette tilfellet viste Guszczin til bestemmelsene i avtalen om «ikke-diskriminering ved levering av last».

Lederen av komiteen for konstitusjonell lovgivning og statsbygging i føderasjonsrådet, Andrei Klisha, tok også opp problemet. Å forstyrre transitt gjennom Norge utfordrer etter hans mening landets suverenitet over Svalbard.

You may also like

Leave a Comment