Home » Skoda Octavia trygt for 5 stjerner

Skoda Octavia trygt for 5 stjerner

by Catherine Monroe

Strengere testing

Euro NCAP-testprotokollen, som har vært i kraft siden 2020, er mer krevende enn den forrige som var i kraft da fjerde generasjon av Skoda Octavia ble tildelt fem stjerner for første gang. Endringene tar sikte på å simulere reelle ulykker og deres konsekvenser mer realistisk. Fram til 2019 bestod frontkollisjonstesten i å kjøre med en hastighet på 64 km/t mot en solid vegg med deformerbar barriere. Fra tidlig i 2020 ble det brukt en mobil bom på 1400 kg til testen, som beveger seg i 50 km/t mot et møtende kjøretøy som også kjører i samme hastighet. I tillegg ble en ny generasjon THOR-50M (Human Occupant Restraint Testing Device) testdukke brukt for å teste sikkerheten til føreren, som ligner mer på menneskekroppen og representerer en gjennomsnittlig voksen mann som veier 76,6 kg. I sidekollisjonstesten ble hastigheten på bommen økt fra 50 km/t til 60 km/t og vekten økt fra 1300 til 1400 kilo. Disse endringene betyr at testkjøretøyet må bruke minst 55 % mindre energi. mer kinetisk energi enn før.

Kravene til autonom nødbremsing har også økt, blant annet gjennom flere kryssingsscenarier, samt beskyttelse for en syklist som krysser veien i rett vinkel på kjøreretningen og kommer ut bak en hindring. Hastighetsområdet for autonome bremsescenarier er utvidet til 10 og 15 km/t.

Sikkerhet etter en ulykke vurderes nå også, med sikkerhetsdatablad (SDS) i kjøretøy på fem språk og eCall+ for automatisk kommunikasjon med nødetater. Bremsesystemet for flere kollisjoner og døsighetsdeteksjonssystemet, som gir en hørbar og visuell varsling, blir også evaluert. Sluttkarakteren er summen av de enkelte karakterene i fire kategorier: Beboerbeskyttelse for voksne, barnevern, beskyttelse mot sårbare trafikanter og sikkerhetshjelpesystemer.

Euro NCAP-testing siden 1997

European New Car Assessment Program (Euro NCAP), basert i Leuven, er et program etablert i 1997 av transportdepartementene. Det inkluderer bilklubber, forsikringsforeninger og forskningsinstitutter fra åtte europeiske land. Den består av kollisjonstester av aktuelle kjøretøymodeller og vurdering av deres aktive og passive sikkerhet samt rednings- og evakueringssikkerhet. Til å begynne med ble kun kollisjonstestresultater evaluert. Evalueringer av aktive sikkerhetssystemer og førerassistentsystemer er for tiden viktigere i den samlede evalueringen. Evalueringskriteriene ble skjerpet hvert annet år frem til 2019. Fra 2020 vil det være treårsintervaller som, i tillegg til aktive og passive sikkerhetsscenarier, også vil dekke tertiære sikkerhetsaspekter som nødanrop og skadet kjøretøyinformasjon for et integrert redningssystem.

You may also like

Leave a Comment