Home » SRS: Alle gaveartikler fra utenfor EU må deklareres

SRS: Alle gaveartikler fra utenfor EU må deklareres

by Thure Lindhardt

Alle gaver som mottas av innbyggere fra land utenfor Den europeiske union (EU) må deklareres, sa representanter for State Revenue Service (SRS) til LETA.

Innholdet fortsetter etter visning

reklame

Tolldeklarasjonen skal leveres for alle forsendelser uavhengig av varens verdi og varens verdi tas i betraktning ved avgiftsfritak. Hvis verdien av gaven ikke overstiger 45 euro, betales ingen skatter, hvis verdien er høyere, må skatt betales ved mottak av forsendelsen.

Rapporteringsplikten for alle forsendelser til EU har vært gjeldende siden 1. juli 2021 og gjelder for mottak av forsendelser fra alle land utenfor EU, inkludert Storbritannia, Norge og Sveits.

Etter å ha mottatt fortolling fra et postselskap kan en person velge om han selv skal levere tolldeklarasjonen eller delegere denne oppgaven til postselskapet.

Hvis en person ønsker å avgi en erklæring på egen hånd ved hjelp av SRS Electronic Declaration System (EDS), er det nødvendig å vite hva som er i forsendelsen. Dette finner du ut enten ved å spørre avsenderen av gaven eller ved å kontakte postoperatøren, for eksempel på ditt postkontor, dersom leverandøren er SJSC Latvijas fortid.

Avsender av gaven må oppgi detaljene om innholdet i forsendelsen i følgedokumentet slik at informasjonen om varene i forsendelsen er tilgjengelig for den aktuelle postoperatøren – leverandøren av forsendelsen. Derfor er det fornuftig i dette tilfellet å vurdere muligheten for å bruke den gebyrbaserte fortollingstjenesten til postselskapet, påpeker representantene for SRS.

Når avsender overleverer forsendelsen til postselskapet, skal han fylle ut et følgedokument med angivelse av forsendelsens type, innhold og verdi. I hvilken grad mottakeren av gaven fyller ut hver eske i fraktbrevet avhenger av at mottakeren kan motta forsendelsen raskt og uten unødig innsats. For eksempel, hvis den britiske avsenderen av en gave har merket «Annet» som varetype i stedet for «Gave» på det medfølgende dokumentet, vil den bli klassifisert som en kommersiell vare og underlagt full verdibeskatning på vare- og fraktkostnader.

For at forsendelsen skal være avgiftsfri, må avsender oppgi tollverdien av varene nøyaktig og korrekt. Dersom verdien av gavegjenstanden ikke overstiger 45 euro, innvilges toll- og momsfritak. Det skal betales merverdiavgift for varer verdt mellom 45 og 150 euro, moms og toll skal betales fra 150 euro.

Fraktkostnader trenger ikke være inkludert i gaveavgiftsgrunnlaget. Ved utfylling av forenklet importtolldeklarasjon SRS EDS for post skal kun varens verdi oppgis; Feltet «Fraktkostnader» må stå tomt.

I tillegg bør det bemerkes at gjenstander mottatt som gaver er underlagt juridiske restriksjoner og bevegelsesforbud.

For mer informasjon om fortolling av post og avgiftsfri mengde alkoholholdige drikkevarer, tobakksprodukter og parfymer i en gaveartikkel, se postdelen på SRS-nettstedet.

You may also like

Leave a Comment