Home » Store gasskjøp fra Polen. PGNiG kjøper 21 lisenser i Norge

Store gasskjøp fra Polen. PGNiG kjøper 21 lisenser i Norge

by Thure Lindhardt

Norske myndigheter godkjente kjøp av alle INEOS E&P Norge-eiendeler av PGNiG Upstream Norway, inkludert andeler i 21 lisenser. Dette gjør selskapet i stand til å inngå kontrakten som ble signert med INEOS-gruppen i mars 2021. Det estimerte oppgjørsbeløpet for transaksjonen vil være cirka 323 millioner dollar (omtrent PLN 1,27 milliarder) sammenlignet med den opprinnelige prisen på 615 millioner dollar på den kontraktsfestede transaksjonsdatoen 1. januar 2021. Differansen skyldes reduksjonen av den opprinnelig avtalte kjøpesummen med provenyet som INEOS E&P Norge mottok for årets ni første måneder.

Dette er en svært fordelaktig transaksjon som demonstrerer PGNiGs ekspertise i å investere i markedet for leting og produksjon av hydrokarboner. Med oppkjøpet av INEOS E&P Norge-lisensen, oppnår vi et av de strategiske målene innen sikkerhet og diversifisering av gassforsyningen og utvider samtidig vår portefølje med lovende eiendeler med høy lønnsomhetstresset Paweł Majewski, administrerende direktør i PGNiG SA. Selskapet er eneeier av PGNiG Upstream Norway.

De ervervede konsesjonene inkluderer forekomster som allerede er under utvinning: Ormen Lange (14 %), Marulk (30 %) og Alve (15 %). Hovedaktivaen er Ormen Lange – det nest største naturgassfeltet på norsk kontinentalsokkel. I tillegg eier PGNiG Upstream Norway 8,2 % av aksjene. Aksjer i Nyhamna gassterminal (8,2%), som betjener blant annet Ormen Lange- og Aasta Hansteen-feltene.

reklame

Transaksjonen vil øke PGNiG Upstream Norways utvinnbare hydrokarbonreserver betydelig til 331 millioner fat råoljeekvivalenter (per 1. januar 2021). I tillegg vil selskapet øke naturgassproduksjonen med rundt 1,5 milliarder kubikkmeter. årlig. Tatt i betraktning det anslåtte produksjonsvolumet fra lisenser holdt så langt, vil PGNiG Group oppnå volumet av naturgassproduksjon fra forekomster på norsk kontinentalsokkel på rundt 2,5 milliarder kubikkmeter det neste året. Dette betyr at målet satt i konsernstrategien 2017-2022 er nådd.

Etter at gassrørledningen Baltic Pipe er satt i drift, vil drivstoffet som produseres av PGNiG Upstream Norway bli levert til Polen, noe som øker diversifiseringen av gassforsyningen og dermed landets energisikkerhet.

Matte. Pressemeldinger / PGNiG

You may also like

Leave a Comment