Home » Sunn norsk modell | åpenhet og utveksling av informasjon

Sunn norsk modell | åpenhet og utveksling av informasjon

by Gunnar Garfors

I Norge er antall pasienter som behandles av hver fastlege offentlig. Det er en nettportal der innbyggerne kan velge lege.

Lagt ut 2. november 2021

Felix M Lavoie

Felix M Lavoie
Doktorgradsstudent i miljøøkonomi ved Norges Handelshøyskole, Bergen

Da jeg kom til Bergen som utenlandsk student, ble jeg tildelt allmennlege.

Alle som bor i Norge har rett til å bli sett av lege, også utenlandske studenter og vikarer. Etter å ha bodd der i ni år, kan jeg bekrefte den imponerende effektiviteten og tilgjengeligheten til helsevesenet, som regnes som et av de beste i verden. Noen ideer fra dette nordiske landet kan berike den aktuelle debatten om fastleger i Quebec.

I Norge er antall pasienter som behandles av hver fastlege offentlig informasjon. Det er en nettportal der innbyggerne kan velge lege. Dette registeret viser klinikkens adresse, antall registrerte pasienter og totalt antall ledige plasser for hver fastlege, for eksempel: 1446/1500.

Leger bestemmer hvor mange pasienter som skal legges til listen deres basert på deres andre profesjonelle forpliktelser, for eksempel: B. Sykehusoppgaver. Helsedirektoratet ser på 1 500 pasienter som normen for et års heltidsarbeid, og Allmennlegeforeningen anbefaler 1 200. I 2020 var det i snitt 1 068 pasienter per lege1etter en nedadgående trend gjennom årene.

Innbyggerne kan derfor velge og bytte lege på denne portalen. Det er mulig å bli satt på venteliste dersom valgt lege ikke har flere plasser. Så snart det blir ledig plass sendes det en SMS.

Lege skal tilby time innen maksimalt 72 timer. En avtale tilbys vanligvis innen 24 til 36 timer. Dersom legen ikke er tilgjengelig, vil en annen lege ved klinikken overta konsultasjonen i hans sted. Avtaler varer nøyaktig 15 minutter og starter vanligvis til angitt tid. Det norske systemet gir derfor arbeidstakere mulighet til å konsultere hverandre effektivt og minimere fravær.

Alle resepter er inkludert i den elektroniske filen, som alle apotek kan se direkte. For en utvidelse, skriv ganske enkelt en melding til legen din på portalen.

Styrken til den norske modellen er basert på åpenhet og informasjonsdeling. Slik sett vil den åpne kommunikasjonen av pasientnummeret til Quebecs allmennleger være et første skritt mot en adekvat diagnose av systemets mangler. Åpenhet er et prinsipp for god styring og offentliggjøring av denne informasjonen bør sees på som en mulighet til å forbedre nettverket.

Noen norske figurer

  • Helseutgiftene er 12,7 % av BNP, unntatt oljesektoren, sammenlignet med 11,7 % i Quebec.
  • Det er 1,6 ganger flere leger og 2,2 ganger flere sykepleiere per innbygger enn i Quebec.
  • Gjennomsnittlig lønn for fastleger er 2,6 ganger gjennomsnittslønnen i landet, mot 5,5 ganger i Quebec (2017).

You may also like

Leave a Comment