Home » Tilbake til fornuften i Norge

Tilbake til fornuften i Norge

by Peter Østbye

NATO-medlem Norge har bedt den USA-ledede militæralliansen om ikke å gå nær grenseområdet til Russland, og sier at landets væpnede styrker vil ta over den strategiske regionen.

NATOs marinegruppe seiler i Barentshavet. Foto Royal Navy-
Robert Harneis
Robert Harneis, journalist

Av Robert Harneis

Anniken Huitfeldt, Norges nylig utnevnte utenriksminister, har bedt NATO holde sine krigsfly og krigsskip på avstand fra landets nordligste områder.
«Det er viktig for NATO å ha en militær tilstedeværelse i vår umiddelbare nærhet. Men veldig nær den russiske grensen tror vi vi kan gjøre det bedre selv, med norske fly og norske fregatter. Dette er grunnleggende for oss, sier hun til Verdens Gang.
Huitfeldt sa at hun søkte dialog med USA og Storbritannia om tilstedeværelsen av deres skip og fly i grenseområdet.

Russland, en legitim partner

– Det er i Norges interesse å behandle disse områdene alene sammen med det norske forsvaret, la hun til.
Den norske analytikeren Tormod Heier sa: «USA ser på Russland som en strategisk konkurrent. Norge ser ikke på Russland som en strategisk konkurrent, men som en legitim og naturlig samarbeidspartner i samme område der amerikanerne ønsker å avskrekke Russland, sa han. «Dette betyr at norske og amerikanske interesser ikke alltid er kongruente.»
USAs militære aktiviteter i og rundt Norge har økt de siste årene. Men hovedbekymringen er en mulig militær konflikt på grensen mellom Ukraina og Russlandmens Vesten anklager Moskva for å planlegge en militær invasjon mot Ukraina og øker militæraktivitetene i regionen for å støtte Kiev.
Kreml har gjentatte ganger benektet at Russland planlegger å invadere Ukraina og ser på NATOs støtte til dette landet som en trussel mot Russlands vestlige grense. Militærekspert Xavier Moreau hevder at de russiske væpnede styrkene faktisk ikke er konsentrert om grensen til Ukraina, men 150 kilometer inne i Russland. Samtidig understreker han at Russland, som alle andre land, har rett til å stasjonere sine væpnede styrker hvor som helst på sitt eget territorium.

felles interesser

Den norske regjeringens posisjon gjenspeiler general de Gaulle på 1960-tallet, da han trakk Frankrike ut av NATOs militærkomité av samme grunn som amerikanske interesser ikke nødvendigvis var på linje med Frankrikes, spesielt ikke ved atomkrig.
Norges utenriksminister ledet Barents Euro-Arctic Council-møtet 26. oktober, hvor hun sa hun ønsket å styrke båndene i nord. Med henvisning til Russland sa hun: «Vi er uenige om mange ting, men vi jobber også godt sammen på mange områder der vi har felles interesser.»
Et døgn før møtet møtte hun Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Tromsø, hvor de også la ned blomster ved gravene til falne sovjetiske soldater. Fru Huitfeldt mottok også en invitasjon fra Mr. Lavrov til å besøke Moskva.
Den mer nyanserte tilnærmingen til russiske forhold kommer etter regjeringsskiftet etter valget i september 2021 i Norge.

You may also like

Leave a Comment