Home » Trekker Norge fra elektrikerrettigheter? Handle for effektivt

Trekker Norge fra elektrikerrettigheter? Handle for effektivt

by Catherine Monroe

Norge trodde på elbiler i en tid da ingen andre trodde på dem. De første skattelettene ble innført her i landet for over 25 år siden. I dag har eiere av elbiler mange privilegier der i form av skattelettelser, tillegg eller mulighet til å bruke bussfeltet. Alt dette bidro til å nå Norges mål. Folk likte elektrikere.

Flere nyheter fra bilverdenen finner du på nettstedet Gazeta.pl

Suksessen til de norske programmene bekreftes av tallene, mer presist av antallet nye kjøretøyer som er registrert. Allerede i 2020 var elbilene flest av dem. Et år senere sto de allerede for 64 prosent. nye biler. Det må imidlertid legges til at biler kun drevet av forbrenningsmotorer utgjorde kun 16 prosent av denne gruppen. Hybridene sto for resten. I første kvartal 2022 var 8 av 10 nye biler elektriske.

Norges energiindustri støtter elektromobilitet

Norges energiøkonomi er basert på fornybare kilder. Omtrent 87 prosent av elektrisiteten kommer fra vannkraftverk. Ytterligere 11 prosent. produsert i vindparker, og for de resterende to prosentene. Varmepumper basert på geotermiske kilder tilsvarer de. På grunn av dette var strømmen billig og lett tilgjengelig for folket i Norge i mange år. Å kjøpe en elbil var fornuftig av både økologiske og økonomiske årsaker.

se videoen
reklamemateriell

Folk har valgt elbiler, og hva er det neste?

Nordmennene gjorde regnestykket og dro til utstillingslokalet for å hente en elbil. Flere og flere av dem dukket opp på gata. Av de tre millioner bilene er nesten en halv million helelektriske. Selv om de ikke kommer ut av eksosen, skaper de trafikkork som alle andre. Selv om de kan kjøre i bussfeltet. Men det er ikke det eneste problemet.

Fordelene ved å kjøre nullutslippsbil gjør kollektivtransport lite attraktivt. Antall passasjerer som for tiden bruker det er bare 67 prosent. antall passasjerer i 2019. Det kan antas at denne føderale staten var rammet av en pandemi. Folk har sett at mange ting kan gjøres uten å forlate hjemmet, så de beveger seg mindre nå. Dette motsiges av at biltrafikken er nesten identisk med 2019.

Vinter elektrikerprøve. Topp 10 biler med størst reell rekkevidde.

Flere elbiler betyr mindre penger på nasjonalbudsjettet

Den økende andelen elbiler i salget gjør at det renner stadig mindre penger inn på nasjonalbudsjettet. For eksempel er elektriske apparater fritatt for moms, som er 25 prosent. I tillegg kommer lavere vei- og parkeringsavgifter og lavere inntekter fra kollektivtransport.

Samferdselsministeren ber eksperter fra vegvesenet foreslå tiltak som skal få flere til å reise kollektivt. Et av forslagene er å fjerne, i alle fall delvis, godtgjørelsene og fordelene for brukere av elbiler. Det er også snakk om å skatte av tilskudd til parkering på jobb.

You may also like

Leave a Comment