Home » UM Lublin: Studiebesøk i Norge

UM Lublin: Studiebesøk i Norge

by Thure Lindhardt

Den 24.-26. november 2021 deltok representanter for byen Lublin på et studiebesøk til Bergen, Norge. Det foregikk som en del av prosjektet – Egenforvaltningsledere i ledelse 2020: Egenadministrasjon som arbeidsgiver – Samfunnsdialog for anstendig arbeid.
Byen Lublin tok førsteplassen i den tredje utgaven av konkurransen «Local Government Management Leader 2020» «Local Government as an Employer». Fokus for konkurransen var sosial dialog for anstendig arbeid. Konkurransen ble finansiert under programmet Social Dialogue – Decent Work of Norway gjennom de norske tilskuddene 2014-2021. Konkurransen ble arrangert av Association of Polish Cities som en del av et partnerskapsprosjekt mellom fire organisasjoner fra Polen og Norge som representerer ansatte og arbeidsgivere i lokale myndigheter. Det overordnede målet med prosjektet var å forbedre kvaliteten på sosial dialog i offentlig sektor på lokalt nivå i Polen ved å identifisere og utvikle metoder for å støtte sosial dialog i denne sektoren, samt utvikle effektive kommunikasjons- og samarbeidskanaler mellom arbeidslivets parter i offentlig sektor og lokale myndigheter.
Byen Lublin hedres for prosessen med gradvis å øke arbeidsevnen til personer med nedsatt funksjonsevne i byens kontor- og organisasjonsenheter, som har blitt gjennomført i flere år. Den iverksatte sysselsettingspolitikken har fått svært gode karakterer fra eksperter fra konkurranseutvalget og fra andre lokale myndigheter. Takket være overskuddet kunne to ansatte ved avdelingen for personer med nedsatt funksjonsevne være med på et studiebesøk til Norge. Beskrivelser av gode og utprøvde løsninger innen forbedring av offentlig tjenesteforvaltning og utvikling av lokale forvaltningsenheter ble presentert for deltakerne på besøket fra de norske partnerne. Den presenterte styringsmodellen øker produktiviteten.
Under besøket deltok de ansatte i mange presentasjoner:
– Regionkontoret Fagforbundet presenterte «Norsk modell for sosial dialog på lokalt nivå», som er utviklet i samarbeid med forskere og som har som primæroppgave å samarbeide mellom alle paneldeltakere og som et resultat av dette minimere konflikter,
– Fagforbundet presenterte prosedyrene for vedtak av stats- og kommunebudsjettet i Norge og deretter budsjettstrukturen, og fremhevet den viktige rollen fagforeninger og en organisasjon som samler representanter for lokale myndigheter spiller i vedtakelsen av budsjettet,
– KS (Norges Kommuner og Landsting), som representerer 80 % av kommunalt ansatte, presenterte som utviklingspartner for kommunesektoren sosial dialogs rolle i de fremforhandlede arbeids- og lønnsvilkårene til den representerte faggruppen,
– En ansatt i Røde Kors i ungdomshuset presenterte funksjons- og finansieringsmodellen til sin organisasjon, som han blant annet skylder et tett samarbeid med Fagforbundet på et høyt nivå.

You may also like

Leave a Comment