Home » Vi vil at Ukraina skal slutte seg til EUs sivilbeskyttelsesmekanisme – RadioMaryja.pl

Vi vil at Ukraina skal slutte seg til EUs sivilbeskyttelsesmekanisme – RadioMaryja.pl

by Catherine Monroe

Vi vil at Ukraina skal slutte seg til EUs sivilbeskyttelsesmekanisme, understreket sjefen for statens brannvesen, brigadegeneral Andrzej Bartkowiak. Lederne for redningstjenestene i Polen, Ukraina og de baltiske statene signerte en uttalelse om temaet mandag.

Erklæringen ble undertegnet ved hovedkvarteret til statens brannvesen i Warszawa, hvor det ble holdt møter på mandag med deltagelse av innenriks- og administrasjonsminister Mariusz Kamiński, viseminister Bartosz Grodecki, viseminister for innenriks i Ukraina Yevhen Jenin, ledere for Statens brannvesen og ledere for redningstjenestene i Ukraina, Litauen, Latvia og Estland.

Formålet med den felles posisjonen er å bistå Ukraina i dets innsats for å slutte seg til Unionens sivilbeskyttelsesmekanisme.

«Vi vil overbevise alle i EU om å få det til, slik at vi kan hjelpe og svare hvis du trenger det, men hvis vi trenger den typen hjelp, kan du hjelpe oss.» – sa general Bartkowiak, sitert på PSP-profilen på Twitter.

EUs sivilbeskyttelsesmekanisme er et system som muliggjør koordinering av redningsaksjoner og humanitær bistand i tilfelle en katastrofe som overgår det berørte landets evne til å reagere. Mekanismen dekker 34 europeiske land. I tillegg til EU er det Storbritannia, Island, Norge, Montenegro, Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia. Deltakerstater, andre land og kvalifiserte internasjonale organisasjoner kan søke om UMOL-støtte. Støtten inkluderer blant annet å sende spesialiserte redningsteam for å håndtere konsekvensene av katastrofen.

MOS

You may also like

Leave a Comment