Home » Vurder dette før du gjør investeringer

Vurder dette før du gjør investeringer

by Thure Lindhardt

Når man skal gjøre nye investeringer er det viktig å gjøre noen vurderinger før man setter tankene til livs. Det er mange hensyn som skal tas, og dersom man ikke gjør et godt forarbeid kan dette fort få ringvirkninger for videre investeringer og økonomi. Derfor har vi her samlet noen gode tips til hva man burde vurdere før man skal starte med investeringer.

Investeringsbudsjett

Hvor stor investering skal man gjøre dersom man skal sette penger inn i fondsparing? Det anbefales at man har en bufferkonto til kortsiktige spareplaner. Dette burde være penger man skal kunne ta ut raskt dersom det oppstår noe uforutsett, eller man ønsker å kjøpe nye varer.

Når man har tatt høyde for mengden penger man trenger på en kortsiktig bufferkonto kan man se på hvor mye penger man har råd til å sette bort i en fondskonto. Når man gjør investeringer i fond må man tenke langsiktig og ta høyde for at pengene ikke skal tas ut igjen på en god del år. Fondene vil variere i utviklingen, og vil på en tiårsperiode kunne gi en god avkastning.

Investeringsstrategi

Hvordan skal man fordele pengene man har tenkt til å investere? Det finnes mange forskjellige muligheter til investeringer, og disse medfører forskjellige størrelser på beløper og på risikoen. Skal man kjøpe aksjer burde man kanskje tenke på å fordele aksjene ut i flere typer bransjer, og satse både på aksjer med større, og med mindre risiko for å spre den totale risikoen mest mulig ut.

Man kan også velge å fordele pengene på forskjellige typer investeringer, og dermed bruke noen av pengene på aksjer og fondsparing, mens andre andeler benyttes til å gjøre investeringer i gründerbedrifter.

Risiko

Alle former for investeringer medfører en viss risiko, og man kan aldri være helt trygg på at man kommer til å stå igjen med en avkastning etter en gitt periode. Man må være innforstått med at det følger med en risiko for å tape de pengene man investerer, og derfor skal man aldri investere penger man ikke har råd til å tape.

Dersom man har gjort vurderingen på at man har penger til overs som kan investeres, må man gjøre en god risikovurdering i forkant av investeringen. På denne måten legger man til rette for at investeringen skal være så trygg som mulig, og dermed i størst mulig grad kunne gi en god avkastning med tiden.

You may also like

Leave a Comment