Home » Hva er en forretningsstrategi og hvorfor lages den?

Hva er en forretningsstrategi og hvorfor lages den?

by Gunnar Garfors

Hva er en forretningsstrategi?

Konseptet med forretningsstrategi bør forstås Bedriftsstrategi, det vil si en gjennomtenkt handlingsplan som lar selskapet utvikle seg og nå spesifikke mål. Alle beslutninger tatt av entreprenøren basert på forretningsaktiviteten som utføres, bør være i samsvar med den vedtatte forretningsstrategien. Bare en ledelsesprosess organisert på denne måten kan gi de ønskede resultatene.

Forretningsstrategi og forretningsplan

Bedriftsstrategien er ikke å sidestille med en forretningsplan, da den dekker en lengre tidshorisont, varer i opptil 5 år. For eksempel kan en forretningsplan dekke regnskapsåret og er laget for behovene til banker eller investorer for å overbevise slike selskaper om at det er verdt å forlenge et lån eller investere kapitalen deres i et bestemt selskap.

For utmerkelsens skyld En forretningsstrategi brukes av selskapet selv, dets eiere eller partnere for å definere felles prioriteringer i virksomheten, som implementeres trinnvis, bringer selskapet nærmere ønsket utviklingsnivå. En forretningsstrategi kan lages som en forretningsplan for en oppstart, det vil si et nystiftet selskap, men også for forretningsenheter som har eksistert i årevis.

Kjennetegn på en effektiv forretningsstrategi

OK, det er rettferdig En effektiv forretningsstrategi bør være basert på objektive data samlet inn i løpet av utførte analyser, inkludert SWOT-analyse (selskapets styrker og svakheter og muligheter og trusler), markedsanalyse eller konkurrentanalyse. Det bør støttes av markedsundersøkelser. En god forretningsstrategi bør være preget av:

 • Enkelhet – det bør ikke være for komplisert, ellers kan det misforstås og deretter uoppnåelig av hele organisasjonen,
 • intern og ekstern sammenheng.

Bedriftsstrategien bør basert på klare regler og skrevet i et enkelt språk som alle kan forståslik at den kan brukes av alle ansatte, ikke bare ledelsen.

Det handler om den interne konsistensen i forretningsstrategien Nøkkelbeslutninger hadde alltid en fellesnevner, og alle som leste strategien følte at deres handlinger muliggjorde implementering av felles mål på tvers av organisasjonen.

Siden selskapet ikke opererer i et vakuum, er det det Strategien bør være i samsvar med omgivelsene. Den må ta hensyn til kundenes behov, ønsker og vaner og deres endringer, samt handlingene til konkurrenter og de rådende trendene og markedsforholdene. Det er også viktig at en gjennomtenkt forretningsstrategi hviler på solid fundament og nøye overvåkede observasjoner.

Hvordan planlegger du en forretningsstrategi?

Først Når du planlegger en forretningsstrategi, må du tydelig definere målene for aktiviteten og hvilke metoder som vil tillate implementeringen, og hvilket budsjett som skal tildeles i en slik situasjon. Det er flere faser i å bygge en bedriftsstrategi. De inkluderer:

 • Bestemme retningen for forretningsstrategien, som består i å definere selskapets oppdrag og formål med å gjøre forretninger,
 • forretningsanalyse av selskapets styrker og svakheter og vurdering av ressursene som er tilgjengelige for det,
 • Analyse av bedriftsmiljøet, dvs. muligheter og risikoer i omgivelsene,
 • Indikasjon på styrken til selskapet, som bør skille det fra konkurrentene,
 • bestemme hvordan de valgte målene kan nås,
 • Samletaktikker utviklet i dagens praksis med å drive forretning,
 • gjennomføre en konkurranseanalyse,
 • Evaluering av utviklingsideer med hensyn til deres potensial,
 • optimalisering av aktiviteter og utviklingskonsepter,
 • Ordne alle resultatene av analyse og resonnement i et sammenhengende forretningsstrategidokument.

Når du planlegger din forretningsstrategi, ikke glem å formulere den Handlinger bedriften bør ta i krisesituasjoner. Det er en beredskapsplan for å vite hvordan man skal reagere i spesielle situasjoner.

Det tar tid, mange analyser og et helhetlig syn på nærmiljøet og det bredere miljøet å utvikle en bedriftsstrategi. Det er ikke en handling som må gjøres på minutter eller timer. Selskapets strategi kan være et resultat av arbeidet til mange ansatte, spesielt ledelsen.

Vurder kvaliteten på varen vår:

Tilbakemeldingen din hjelper oss med å lage bedre innhold.

You may also like

Leave a Comment