Home » Ytterligere midler til blå vekst-innovasjoner – i indre eller marine farvann

Ytterligere midler til blå vekst-innovasjoner – i indre eller marine farvann

by Thure Lindhardt

«Entreprenørskapsutvikling og innovasjon»: Ny blå vekstkonkurranse kommer i januar, tilleggsmidler til miljøvennlige prosjekter fra reservelisten.

Det polske byrået for bedriftsutvikling (PARP) kunngjorde at takket være budsjettøkningen for «Entreprenørskapsutvikling og innovasjon»-programmet, har prosjekter fra reservelisten under programmet «Green Technologies» blitt anbefalt for støtte.

Ytterligere midler vil også bli brukt til å finansiere den nye utgaven av konkurransen som en del av programmet «Innovasjoner i indre eller marine farvann – Blue Growth».

I desember fullførte PARP prosessen med å oppdatere dokumentene og programavtalene for å støtte prosjekter som fikk positiv vurdering i «Green Technologies»-konkurransen, men som ble plassert på reservelisten på grunn av manglende midler. Det nye budsjettet tillater signering av kontrakter for å gjennomføre prosjekter med 37 gründere. Listen over prosjekter anbefalt for medfinansiering ble publisert i kunngjøringene på nettstedet til Green Technologies-programmet.

Medfinansieringen gis til gjennomføring av prosjekter som takket være nye prosesser, produkter, løsninger eller tjenester bidrar til bedre avfallshåndtering, økt energieffektivitet, reduserte forurensningsutslipp og mer effektiv materialhåndtering.

«Innlandsvann eller marin innovasjon – blå vekst» er en del av programmet «Entreprenørskapsutvikling og innovasjon». Tiltak som sendes inn til konkurransen bør fokusere på den såkalte blå vekstdet vil si bestrebe seg på å sikre mest mulig effektiv og bærekraftig bruk av vann og kystressurser.

I henhold til forskriften skal søkere arbeide innen sjø- eller innlandsfart. PARP planlegger å kunngjøre konkurransen i januar 2022. Søknader kan sendes inn for to måneder – fra februar til mars 2022.

Konkurransebetingelsene endres ikke og du kan allerede nå se konkurransedokumentene for 2019, som kun vil bli oppdatert med hensyn til tilgjengelig budsjett og søknadsfrister. All viktig informasjon finner du på nettsiden: Innovasjoner innen hav og indre farvann.

Konkurransen er rettet mot mikro, små og mellomstore bedrifter som har gjennomført minst 1 regnskapsår og minst 1 komplett regnskapsår de siste 3 årene og hvis inntekt fra salg av varer og tjenester ikke oversteg 20 tusen. Euro.

Utgiftene som dekkes av tilskuddet omfatter først og fremst anskaffelse av nye materielle eiendeler (inkludert maskiner og utstyr), kostnader til arbeid og tilhørende byggematerialer (f.eks. i forbindelse med utvidelse, bygging eller modernisering av havner), men også investeringer lovlige og immaterielle eiendeler (f.eks. programvare), konsulent- og utviklingstjenester.

Ytterligere poeng gis til prosjekter som gjennomføres med en norsk partner.

Programmet «Utvikling av entreprenørskap og innovasjon» gir støtte til moderne løsninger i polske selskaper på tre områder: grønne teknologier, teknologier for å forbedre livskvaliteten og blå teknologier – utvikling av selskaper fra havet og innlandsvann. Programmet er implementert under den norske finansieringsmekanismen 2014-2021 og det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) 2014-2021. Den norske finansieringsmekanismen og EØS-finansieringsmekanismen er en form for ikke-tilbakebetalingspliktig utenlandsk bistand gitt til flere land i Sentral- og Sør-Europa og de baltiske statene. Departementet for midler og regionalpolitikk har ansvar for å koordinere gjennomføringen av de såkalte EØS- og Norge-tilskuddene i Polen – som nasjonalt kontaktpunkt. Det samarbeider med Office of Financial Mechanisms i Brussel. De individuelle programmene i den tredje utgaven av fondet implementeres av polske offentlige institusjoner som programoperatører (inkludert PAED).

rel (PARP)

You may also like

Leave a Comment