Home » ZUS-kunngjøring av PLN 300 for skolemateriell

ZUS-kunngjøring av PLN 300 for skolemateriell

by Gunnar Garfors

ZUS: Over en halv milliard zloty er allerede overført til skolemateriell fra «Dobry Start»-programmet.

Antall BarnFor hvilke fordeler ble utbetalt fra «God start»-programmet oversteg PLN 1,8 millioner; Til dags dato er PLN 546 millioner overført til foreldrenes kontoer. Trygdeetaten meldte onsdag at nye ytelser vil bli utbetalt nesten hver dag.

God start – PLN 300

Fra 1. juli kan du sende inn søknader om fordeler fra «Dobry Start»-programmet. Det er PLN 300 for skolemateriell per elev. Innsending av dokumenter er kun mulig elektronisk.

«Antallet innsendte søknader oversteg 2,1 millioner, tilsvarende 3 millioner barn. Nye ytelser utbetales nesten hver dag. Antall barn som allerede er betalt for.» Penger over 1,8 millioner og vokser fortsatt.» – sa presidenten LEGG TIL Prof. Gertruda Uścińska.

«For skoleutstyr LEGG TIL har så langt overført totalt PLN 546 millioner«- la sjefen til LEGG TIL.

PLN 300 uavhengig av inntekt

Som en del av programmet kan foreldre – uavhengig av inntekt – foreta en engangsbetaling på PLN 300 for kjøp av f.eks. B. Skaffe skolemateriell og alt nødvendig utstyr for læring i grunnskoler, ungdomsskoler, ungdomsskoler og andre utdanningsinstitusjoner.

Fortsettelse av materialet under videoen

Støtten gis en gang i året – for et barn som går på skolen til det fyller 20 år, eller 24 for barn med nedsatt funksjonsevne. Søknad om ny stønadsperiode kan sendes inn fra 1. juli til 30. november 2023. Innlevering av søknaden innen utgangen av august garanterer utbetaling av ytelsen innen 30. september.

Slik søker du om PLN 300

En søknad om fordeler fra «Dobry Start»-programmet kan kun sendes inn elektronisk – via Electronic Services Platform (PUE). LEGG TILelektronisk bank eller Emp@tia-portalen og applikasjoner inkludert:LEGG TIL.

På PUE LEGG TIL En dedikert applikasjonsbygger for «Dobry Start»-fordeler veileder brukeren trinn for trinn gjennom hele prosessen. Dette vil hjelpe deg å unngå feil når du søker om ytelser. Søknaden må blant annet inneholde bankkontonummer som ytelsen skal overføres til, e-postadresse og telefonnummer – det vil si data som kreves for å kontakte deg angående søknaden.

Varsler om «300 pluss»-tjenester sendes også elektronisk. Informasjon om tildeling av fordelen finner du i innboksen til PUE-profilen din LEGG TIL. Selv om søknaden er sendt inn via elektronisk bank eller Emp@tia-portalen.

På PUE LEGG TIL All korrespondanse oppbevares også LEGG TIL til stønadssøknaden (anmodning om å fylle ut søknaden eller vedleggene, informasjon om innvilgelse av stønaden, vedtak om avslag på stønad).

Vi anbefaler: «Labor Code 2023. Praktisk kommentar med eksempler»

Vi anbefaler: “HR-dokumentasjon 2023. Regler for vedlikehold og lagring” + nettbaserte dokumentmaler

You may also like

Leave a Comment