Home » Aker BP og PGNiG har oppdaget et nytt gass- og oljefelt i Norge

Aker BP og PGNiG har oppdaget et nytt gass- og oljefelt i Norge

by Peter Østbye

Operatør for utvinningstillatelsen 941 er Aker BP ASA, som eier 80 prosent. Aksjer i denne konsesjonen de resterende 20 prosentene. tilhører PGNiG. Brønnen, som bekreftet forekomsten av olje og gass, kalt Wildcat 6507/3-15, ble boret ca. 14 km nordøst for Skarv-feltet i Norskehavet. Målet for leting var råolje, men det ble også påtruffet naturgass under leting. Opprinnelige estimater anslår størrelsen på funnet til mellom 1,7 og 5,7 millioner kubikkmeter utvinnbar oljeekvivalent. Olje- og gasstilsynet sier rettighetshaverne vil vurdere å utvinne funnet gjennom Skarv-feltet.

Det norske selskapet PGNiG anslår at det vil kjøpe til sammen rundt 0,5 milliarder kubikkmeter mer i år. Naturgass, som betyr at det kan utvinnes rundt 3 milliarder kubikkmeter gjennom året, mer enn 15 prosent. mer enn prognosen. I fjerde kvartal i år, når gassrørledningen Baltic Pipe blir operativ, vil ytterligere volumer fra Gina Krog og Skarv utfylle gassforsyningen til Polen importert av PGNiG fra norsk sokkel. I 2023 ønsker imidlertid selskapet å produsere mindre, nemlig 2,5 milliarder kubikkmeter. Gass. I 2024 kan produksjonen av PGNiG-konsernet på norsk sokkel i sin tur være på 2,9 milliarder kubikkmeter. Gassen vil strømme til Polen via gassrørledningen Baltic Pipe. Bruken av kapasiteten til de norske gassrørledningene (Europipe II) er basert på kapasitetsreservasjoner ved utgangspunktene til Gassled-systemet (norsk overføringssystemoperatør). PGNiG har reservasjoner ved utløpspunktet Nybro (som også er starten på gassrørledningen Baltic Pipe) og sies å lede sin produksjon fra norske forekomster dit.

PGNiG Upstream Norway har andeler i 59 lisenser på norsk kontinentalsokkel og produserer fra fjorten felt. I fjor tok selskapet ut 1,42 milliarder kubikkmeter naturgass. sammenlignet med 0,48 milliarder kubikkmeter. i 2020

You may also like

Leave a Comment