Home » Alt du trenger å vite om pensjonisttilværelsen i Norge

Alt du trenger å vite om pensjonisttilværelsen i Norge

by Thure Lindhardt

Den norske alderspensjonen kan være mye høyere enn i Polen på grunn av høy inntekt og BNP her i landet. Folk som går på jobb her i landet er derfor ofte interessert i hvem som kan stole på dem og hvor mye tjenesten vil svikte. Her er den viktigste informasjonen.

Alderspensjon i Norge – hvem har rett til det?

Pensjonsalderen i Norge er 67 år for kvinner og menn. Vær imidlertid oppmerksom på at du kan begynne å ta ut stønaden en måned etter fylte 62 år. eller utsett overgangen til fylte 75 år. Førtidspensjonsalderen rammer i hovedsak personer som har jobbet i offentlig sektor.

Pensjon i Norge – etter hvor mange år skal den utbetales?

– Inntil nylig var det å jobbe i Norge i tre år nok til å få folkepensjon fra det landet. Minste ansettelsestid her i landet er imidlertid i dag 5 år for et stønadskrav – forklarer ATS-ekspert Anna Stankiewicz, som har spesialisert seg på å hjelpe Polen i Norge med juridiske, regnskapsmessige og relaterte saker. Det betyr at du i Norge har rett til pensjon etter 5 års arbeid. Finn ut mer om pensjonisttilværelsen i Norge på: https://www.pomoc-w-norwegii.com/emerytura/

Hvordan betales pensjonsinnskudd i Norge?

Pensjonssystemet i Norge består av tre pilarer. Disse er:

  • Folketrygden – Den utbetales når du har betalt innskudd til norsk ZUS-ekvivalent i minst 5 5 år og oppfyller kvalifikasjonskravene. Bidrag i Norge er i dag i overkant av 18 % av inntekten;
  • Foretakspensjonsordningen (obligatorisk tjenestepencja; OTP) – er i de fleste tilfeller en obligatorisk pensjonskasse som arbeidsgiver må betale små innskudd til for de ansatte. Som regel utgjør det 2 % av den ansattes lønn;
  • Individuell forsikring (individuell pensjonssparing; IPS) – Dette er en frivillig tilleggsforsikring i pensjonskassen, som utbetales og utbetales på de vilkår som er avtalt mellom forsikringsgiver og pensjonist. Fra fylte 62 år kan penger fra dette fondet utbetales i avdrag eller én gang.

Hvor mye er pensjonen i Norge?

Gjennomsnittlig pensjon i Norge er ca 213 tusen. nok, som tilsvarer rundt PLN 89 000 per år. Det er imidlertid ikke alle som mottar dette beløpet. Den statlige minstepensjonen er i dag 157 171 kroner per år, som er rundt 70 000 zloty. Merk følgende! Dette beløpet får du kun dersom du har jobbet her i landet i minst 40 år. Dersom perioden er kortere (f.eks. fordi du har jobbet i Norge i flere år og deretter returnert til Polen) – reduseres ytelsen proporsjonalt.

Så å beregne pensjonen din i Norge er ikke en enkel oppgave og mange variabler påvirker beløpet. Det handler ikke bare om arbeidstid, men også om størrelsen på godtgjørelsen og bidragene.

Husk det Du kan også ta ut norsk pensjon i Polen – også gjennom ZUS. Reglene for å få det avhenger av spesifikke situasjoner. Trenger du hjelp til dette, er det best å henvende seg til spesialister som vil veilede deg gjennom hele prosessen.

You may also like

Leave a Comment