Home » Ballard og ABB jobber med megaceller for skip

Ballard og ABB jobber med megaceller for skip

by Peter Østbye
Både Ballard Power Systems og ABB Marine & Ports er allerede involvert i utviklingen av hydrogendrevet sjø- og/eller elvemobilitet. Konseptet som de ønsker å utvikle sammen kan revolusjonere energiforsyningen til store skip.

Det kraftige brenselcellekonseptet som Ballard og ABB har utviklet sammen siden 2018 kan brukes på en rekke måter dersom teknologien ble kommersialisert på skip. Flere 3 MW-blokker kan brukes til å betjene fergene, hvis regelmessige kommer og går er ledsaget av muligheten for vanlig hydrogentanking.

På et cruiseskip vil denne arkitekturen bli brukt mer av og til, spesielt når man krysser miljøsensitive områder eller områder med kontrollerte utslipp. Skip som krysser havet kan finne en måte å drive hjelpeutstyr i dette H2-HP-systemet. De to partnerne vurderer også sin løsning i forbindelse med et energilagringssystem.

Grunnleggende DNV-godkjenning

Den uavhengige norske stiftelsen Det Norske Veritas ble stiftet i 1864 og har satt seg som mål å definere kriterier som garanterer sikkerheten til sjøgående fartøy Fusjonen med et annet klassifikasjonsselskap – Germanischer Lloyd – i 2013 bekreftet DNV i sin rolle som referanseaktør innen risikovurdering og fraktsertifisering.

Sistnevnte sikrer at skip eller deres komponenter overholder et spesifikt sett med standarder, også kjent som klasseregler. Når det er sagt, er positive tilbakemeldinger fra denne organisasjonen både essensielle og veldig oppmuntrende når det gjelder å bringe ny teknologi til markedet for bruk på store skip som går til sjøs. Ballard Power Systems og ABB Marine & Ports har nettopp fått prinsipiell godkjenning fra DNV for deres høyytelses hydrogenbrenselcellekonsept.

For de to partnerne betyr denne positive oppfatningen at det foreløpig ikke er noen store hindringer for implementeringen av konseptet og dets fremtidige integrering. Det betyr at deres løsning endelig skal være godkjent for installasjon i store skip. Hydrogen brenselceller driver allerede relativt små båter for ganske korte reiser. Ved å flytte til større enheter, i størrelsesorden flere megawatt, blir det mulig å kombinere flere av dem for å oppnå mye høyere totaleffekter enn dagens tilgjengelige løsninger.

Grønt lys

« Hydrogen spiller en viktig rolle i energiomstillingen. Det er derfor viktig å etablere sikre teknologier som industrien kan stole på. Basert på langvarige, pålitelige og uavhengig anerkjente standarder, kan vår prinsipielle støtte bidra til å bygge denne tilliten. oppfordrer Tuva Flagstad-Andersen, DNV Maritime Regional Director for Nord-Europa.

Denne uttalelsen fra Det Norske Veritas er et slags grønt lys for kommersialisering av høyytelses hydrogenbrenselcellesystemer for store båter. De to partnerne var klare for dette steget, begge individuelt involvert i store landbaserte brenselcelleprosjekter og allerede på dekk for sjø- og elvemobilitet. Ballard Power Systems og ABB Marine & Ports gir seg nå 2 år på å implementere løsningen deres ombord på en rekke fartøyer.

Miljømål som skal oppfylles

Ballard er anerkjent over hele verden som en ledende leverandør av proton exchange membrane (PEM) brenselcellekraftdistribusjonsløsninger. ABB er sterkt involvert i utviklingen av fremdriftsenheter for båter.

« Vi tror at skipselektrifisering, inkludert brenselcelleteknologi, vil spille en nøkkelrolle for å hjelpe den maritime næringen med å nå sine miljømål. sier Juha Koskela, divisjonspresident, ABB Marine & Ports. Som en påminnelse har IMO (International Maritime Organization), FNs organ som er ansvarlig for å regulere sjøtransport, satt en 2050-frist for at utslipp fra skip skal reduseres med minst 50 % sammenlignet med 2008-nivåene.


You may also like

Leave a Comment