Home » Bitcoin (BTC): Norge avviser utvinning av kryptovalutaer

Bitcoin (BTC): Norge avviser utvinning av kryptovalutaer

by Thure Lindhardt

Norge støttet Sverige, som foreslo å iverksette tiltak mot utvinning av Bitcoin (BTC) og andre kryptovalutaer. Mye av dette skyldes miljøforringelse og det faktum at energibruken kommer ut av kontroll.

Appell til landene i Den europeiske union

Som Cryptopolitan melder, vil Norge følge Sveriges ledelse og innføre restriksjoner på gruvedrift av kryptoaktiva. Regjeringen håper dette vil løse problemene knyttet til høye CO2-utslipp. Senterpartiets talsmann, kommunal- og regionalminister Björn Arild Gram, etterlyser de strengeste tiltakene, slik han nylig varslet offentlig.

Svenske finansselskaper har sendt et åpent brev til europeiske land. De krever en slutt på gruvedrift av kryptovaluta og påpeker risikoene som er involvert. Forbudet brukes til å nå målene for Paris-klimaavtalen. Dessuten vil det strukturere protokollene og gjøre kryptovalutaen mer stabil.

I et intervju med representanter for EU viser lederne for finansselskapene i Sverige til landets økende energiforbruk. Datamaskiner som brukes i gruvedrift løser komplekse matematikkoppgaver som krever mye energi. I følge Gram forstår han at gruvedrift av kryptovaluta og blokkjedeteknologi utgjør en enorm forskjell, men han er nå mer fokusert på temaet tung bruk av fornybar energi. Senterpartiets representant insisterer på gruveforbudet.

Overskridende strømforbruk

For mange kryptogruvearbeidere har Norge blitt et sant paradis. Kommunene bruker aktivt fornybar energi og beregner rimelige strømkostnader. Et stort antall vannkraftverk ble satt i drift. Gram oppfordret andre land til å ta samme tilnærming. Han sa at det var forbudet mot gruvedrift og bruk av fornybar energi som ville bidra til å forhindre klimaendringer.

For noen måneder siden sa miljøminister Espen Barth Eide at utvinning av Bitcoin og andre kryptovalutaer vil skape alvorlige problemer for energiselskapene i fremtiden.

Vi får se hva representantene for EU vil reagere på et slikt forslag? Kanskje tradisjonell gruvedrift faktisk vil bli forbudt over hele verden i fremtiden, og kryptogruvearbeidere vil da måtte se etter nye måter å generere kryptoaktiva på.

Kilde: Cryptopolitan

Du har fortsatt sjansen til å delta i konkurransen organisert av Bybit for å vinne $2000 i Bitcoin! Å leke, Klikk her.

Clement Dubois

Jeg liker kryptovaluta. Jeg har studert det i flere år, men jeg investerer også i og jobber med dette området. I tillegg lager jeg artikler om samme emne for å prøve å være skarp!

You may also like

Leave a Comment