Home » Den kjente atlanterhavslaksen står på listen over kritisk truede arter i Norge

Den kjente atlanterhavslaksen står på listen over kritisk truede arter i Norge

by Gabriel Scott

Atlantisk laks knyttet til Norge er på listen over truede eller truede arter.

For første gang er vill atlantisk laks inkludert i «Rødlisten», en database over truede og truede arter i Norge. Bestanden av disse laksen har halvert seg de siste 40 årene.

Betraktet som et av symbolene på Norge og populær i mytologien, er denne fisken klassifisert som «Nær truet» i rødlistedatabasen på grunn av dens minkende ressurser.

– Hovedårsaken til at arten er rødlistet er at vi ser en nedgang i disse fiskene, forklarer Snorre Henriksen, seniorrådgiver i Artsdatabasen.

Lus og sykdommer som overføres av laks som har rømt fra lakseoppdrettsanlegg er de viktigste bidragsyterne til nedgangen i laksetallet, ifølge eksperter på viltovervåking.

– Infeksjoner knyttet til lakseoppdrett er en betydelig trussel, heter det i artsdatabasen.

Mellom 1983 og 2019 gikk antallet voksen laks tilbake fra havet til gyteområder ned med 51 prosent.

Et annet dyr knyttet til de nordiske landene, hjorten, er også med på rødlisten. Den mest innflytelsesrike faktoren for denne arten er inntrengningen i hjortens habitat.

Ifølge Henrixen har artsdatabasen slått fast at klimaendringene begynner å true mange arter.

«Den store endringen er at de fleste arter er truet av klimaendringer. Dette er en stor endring sammenlignet med forrige oppdatering av Rødlista, sier Henriksen.

Totalt 333 arter er nå oppført og 309 fjernet. Listen inkluderer 2 752 arter. Listen ble sist oppdatert i 2015.

Laget av thelocal.no.

Vil du ha det? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Den kjente atlanterhavslaksen står på listen over kritisk truede arter i Norge

sfgdfg

You may also like

Leave a Comment