Home » Den norske regjeringen vil slå sammen Lotos med Orlen. Brukerstøtte

Den norske regjeringen vil slå sammen Lotos med Orlen. Brukerstøtte

by Thure Lindhardt

Ifølge «Puls Biznesu» skal Norges Bank, en bank eid av den norske stat, støtte nøkkelbeslutningen fra Lotos generalforsamling 14. oktober. Resolusjonen muliggjør videre arbeid med sammenslåingen av Gdańsk-selskapet med PKN Orlen, dvs. primært innsending av søknad om godkjenning av de såkalte mottiltakene.

«PB» minner om at Norges Bank eier 1,93 prosent. Lotos-aksjer (fra slutten av 2020). Avisen skriver:

Hvordan hun har tenkt å stemme til årsmøtet finner du på nettsiden der banken publiserer stemmeinstruks. I følge dokumentet vil nordmennene stemme «for». Dette er en viktig beslutning da den krever et flertall på 4/5 av stemmene. Statskassen, som driver fusjonsprosjektet, kontrollerer 53,19 prosent. Lotuskapital, som på de siste fem generalforsamlingene representerte 70,6 til 75,6 prosent av stemmene. Så jeg trenger allierte, og nordmennene med pakken sin er verdifulle.

You may also like

Leave a Comment