Home » Det norske hovedstaden IT-selskapet Components utvider og åpner kontor i Kaunas

Det norske hovedstaden IT-selskapet Components utvider og åpner kontor i Kaunas

by Gunnar Garfors

I Litauen i 2018 er Component, et selskap for informasjonsteknologi (IT) løsninger og programvareutvikling (tidligere Vegvisir), et datterselskap av det norske IT-selskapet Miles, Miles eneste divisjon i det utenlandske markedet.

«Da vi åpnet en filial i Litauen, var vi ikke sikre på om den atypiske modellen for organisasjonen vår ville komme hit. Vår virksomhet er egentlig basert på en filosofi om å tjene ledelsen, forlate den tradisjonelle budsjetteringsprosessen, prioritere ansattes autonomi og ikke bare fortreffelighet, men også personlighetsvarme ved valg av ansatte.

Imidlertid har vi fått høyt kvalifiserte medarbeidere, implementert vellykkede prosjekter og er overbevist om at verdiene til Components fungerer godt i Litauen. Mentaliteten til folket er tett på nordmennene, kvalifikasjonsnivået til spesialistene er veldig høyt, så vi planlegger nå utviklingen med mot, sier Gøran Skeie Ellingsen, administrerende direktør og gründer av Component.

Selskapet endret merke og navn i Litauen på grunn av en sterkere integrasjon med Miles Create-divisjonen i morselskapet i Norge, som også endret merkevare og ble en komponent.

«I Litauen konkurrerer vi kun på arbeidsmarkedet, majoriteten av kundene våre er norske selskaper og internasjonale selskaper. Integrasjonen med den Bergen-baserte Components-divisjonen vil styrke vår posisjon betydelig i å levere tjenester til kunder i det norske markedet. I tillegg vil et felles kontaktnett med Miles være en viktig faktor for videre vekst, sier Ellingsen.

I Litauen anslås komponentsalget å nå 2,4 millioner i 2021. 70 % mer enn tidligere år. Selskapet, som i dag er basert i Vilnius, planlegger å åpne et kontor i Kaunas neste år for å bedre utnytte arbeidsmarkedspotensialet i denne byen.

«Vi ser økende konkurranse om teknologitalenter i Litauen, og muligheten til å ansette folk både i Vilnius og Kaunas er viktig for fremtidig vekst. Kaunas er den nest største byen med et godt utviklet utdanningssystem, og byen ligger like i nærheten. » fra Vilnius – det var de viktigste faktorene ved valg av plassering for et annet kontor,» sier G. Ellingsen.

Component sysselsetter i dag nesten 30 spesialister og planlegger å doble veksten i de kommende årene. Lederen for komponent og en av gründerne forklarer at selskapet ikke støtter aggressiv utvikling – kun vekst som ikke balanserer kulturen i organisasjonen er akseptabel.

«Vi la merke til det da. Vi ønsker å vinne 10 prosent. Litauisk IT-talent. Vi velger nøye ut ansatte ved å teste mer enn bare tekniske ferdigheter. Vi ser etter varme mennesker som er hyggelige kollegaer og som kan jobbe med våre kunder. Ved valg av ansatte ber vi om 10 anbefalinger, som vi sjekker og diskuterer med kandidatene senere. Dette sikrer at en ledelsesmodell basert på ansattes frihet fungerer og sikrer samtidig en god og trygg psykologisk atmosfære. Det kan høres banalt ut, men i realiteten har det en sterk innflytelse på effektiviteten og medarbeidertilfredsheten til en bedrift. Svingningene i ansatte både i det norske selskapet og hos Kompent i Litauen er godt under gjennomsnittet i IT-bransjen, sier G. Ellingsen.

Components morselskap, Miles, har vært i markedet i 16 år og er anerkjent i Norge som den beste arbeidsplassen og nest beste arbeidsplassen i Europa av Great Place to Work Institute.

Det er strengt forbudt å bruke informasjon publisert av DELFI på andre nettsteder, i media eller andre steder, eller å distribuere vårt materiale i noen form uten samtykke, og dersom samtykke er innhentet, må DELFI oppgis som kilde.

You may also like

Leave a Comment