Home » Det norske statsfondet fikk nesten 95 milliarder euro i første halvår. Bedriftsnyheter

Det norske statsfondet fikk nesten 95 milliarder euro i første halvår. Bedriftsnyheter

by Thure Lindhardt

ARENDAL, Norge, 18. august (Reuters) – Norges største suverene formuesfond rapporterte onsdag en avkastning på 9,4 % i første halvår, på bakgrunn av stigende globale aksjemarkeder, spesielt teknologi-, finans- og energiaksjer.

Fondet, som forvalter 1400 milliarder dollar i aktiva, tjente 990 milliarder kroner fra januar til juni.

«Investeringer i aksjer ga det største bidraget til resultatene i første halvår, spesielt investeringer i energi- og finanssektorene,» sa Fondets administrerende direktør Nicolai Tangen.

Fondet har også eierandeler i den amerikanske teknologisektoren, spesielt i gruppene Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon og Facebook.

Avkastningen på aksjeinvesteringene var 13,7 % mot en negativ avkastning på obligasjoner på 2 %.

Ved utgangen av juni utgjorde investeringer i aksjer 72,4 % av fondets portefølje, sammenlignet med 25,1 % i obligasjoner, 2,4 % i unotert eiendom og 0,1 % i det nyopprettede bedriftssegmentet av unoterte fornybare energikilder.

I år feirer Norge 25-årsjubileet for sitt suverene formuesfond, som har blitt det største i sitt slag i verden.

Opprinnelig opprettet for å administrere statlige inntekter fra olje- og gassproduksjon, ble det omgjort til et statlig fond i 1998.

(Rapport av Gwladys Fouche; Blandine Hénault for den franske versjonen, redigert av Bertrand Boucey)


You may also like

Leave a Comment