Home » Det norske Utenriksdepartementet svarte Morawiecki. Statsminister anklaget land for å «utnytte krigen» – Wprost

Det norske Utenriksdepartementet svarte Morawiecki. Statsminister anklaget land for å «utnytte krigen» – Wprost

by Connie Nielsen

Den nasjonale ungdomsdialogkongressen ble berømt takket være ordene om Norge. Statsministeren uttalte at «Norge tjener indirekte på det som skjer i Ukraina og bør dele overskuddet».

Morawiecki om Norge. Utenriksdepartementet reagerer

Journalister fra det norske avisen Verdens Gan ba det lokale utenriksdepartementet om en kommentar til uttalelsen fra den polske regjeringssjefen. – Det meste av de økte inntektene fra salg av olje og gass går direkte til Statens pensjonskasse, sa Norges statssekretær. Eivind Vad Petersson forklarte at mens oljeinntektene har økt som følge av krigen i Ukraina, har fondets verdi falt med rundt 550 milliarder kroner siden nyttår, blant annet på grunn av nedgangen i aksjemarkedet. Hun la til at norsk økonomi og norske forbrukere vil bli påvirket av økningen i strøm- og bensinprisene.

Berit Lindeman fra Helsingforskomiteen talte også om temaet. – Det er fortsatt uklart hvor mye av Norges utviklingshjelp som skal brukes til å finansiere behovene til flyktninger som kommer til Norge, sa hun og la til at Norges gasssalgsinntekter i år kan bli opptil seks ganger høyere enn tidligere verdsatt av myndighetene. Norge har råd til å ta imot flyktninger, vi kan skryte av ekstrainntekter fra krigen, det er mange land som ikke kan, anslår hun.

Ifølge Berit Lindeman har Polen rett og har som nabo til Ukraina en viss moralsk rett til å uttrykke seg på denne måten.

Morawiecki kom med noen bisarre ord om Norge

Den polske regjeringssjefen påpekte at Norge har svært rike naturressurser. – Overfortjeneste som overstiger årsgjennomsnittet de siste årene fra olje og gass, et lite land med 5 millioner innbyggere som Norge, vil overstige 100 milliarder euro – forklarte han .

– Vi er alle med rette opprørte over Russland. Bandittran, banditter, kriminelle og så videre, men mine damer og herrer, unge mennesker, noe er galt. Skriv til dine unge venner i Norge. De burde dele denne urimelige, gigantiske fortjenesten, sa lov- og rettspolitikeren.


Mateusz Morawiecki han appellerte også til norsk side. – Kjære norske venner, dette er ikke normalt, dette er ikke rettferdig – sa statsministeren, hvorpå han anklaget Norge for å tjene på krigen i Ukraina. – Dette er også utnyttelse, utilsiktet, selvfølgelig, for det er ikke Norges feil, denne krigen i Ukraina, men det er indirekte utnyttelse av det som skjer, krigen forårsaket av Putin – sa politikeren.

Statsministeren la til at Norge «umiddelbart» burde dele overskuddet fra olje og gass. – Jeg sier ikke at det nødvendigvis gjelder Polen. For Ukraina, for de som led mest av denne krigen. Er ikke det normalt? spurte han.


Les også:
Mateusz Morawiecki overraskende om Norge. Andrzej Duda reagerer

You may also like

Leave a Comment