Home » En annen evakuering av mennesker fra Ukraina ble gjennomført – RadioMaryja.pl

En annen evakuering av mennesker fra Ukraina ble gjennomført – RadioMaryja.pl

by Catherine Monroe

Nok en evakuering fra Ukraina ble gjennomført, 63 personer forlot Lviv i to busser, inkludert 8 statsborgere fra republikken Polen og 30 polske kortinnehavere, samt norske statsborgere, én statsborger i Hviterussland og ukrainske statsborgere med meritter for polsk miljø – Utenriksdepartementet meldte.

I følge en pressemelding fra departementet ble transporten organisert takket være handlingene til Republikken Polens generalkonsulat i Lviv og hovedkvarteret til utenriksdepartementet.

«Blant de evakuerte var 8 polske statsborgere og 30 polske kortinnehavere – noen med familiemedlemmer, samt norske statsborgere, hviterussiske statsborgere og ukrainske statsborgere som ytet tjenester til det polske miljøet. Reisen endte på jernbanestasjonen i Jarosław « – kunngjorde Utenriksdepartementet.

Departementet bemerket at interessen for konsulat-organiserte turer har avtatt – bare halvparten av de nesten 130 personene som ble rapportert meldte seg frivillig til innsamlingen.

I følge Utenriksdepartementet forlot 3 trenere med 50 syke barn og deres omsorgspersoner – totalt 150 personer – barnesykehuset i Lviv. Dette er nok en transport av barn hvis onkologiske behandling skal videreføres i Polen.

MOS

You may also like

Leave a Comment