Home » En norsk domstol har avslått ekstremisten ABBreiviks begjæring om løslatelse

En norsk domstol har avslått ekstremisten ABBreiviks begjæring om løslatelse

by Connie Nielsen

«Det er fortsatt en klar risiko for at (Breivik) vil gå tilbake til den oppførselen som førte til terrorangrepene 22. juli,» slo Telemark tingrett fast og avviste kravet om prøveløslatelse.

Breivik har aldri angret på angrepene som tok livet av 77 mennesker, så tirsdagens avgjørelse var ikke uventet.

22. juli 2011 detonerte ABBreivik en minibuss lastet med eksplosiver nær et regjeringsbygg i Oslo. Etter eksplosjonen, som tok livet av åtte mennesker, dro ABBrevikas til øya Utioja, hvor ytterligere 69 mennesker, hovedsakelig tenåringer, ble skutt og drept på en sommerleir drevet av det venstreorienterte Arbeiderpartiets ungdomslag.

Han sa at han drepte ofrene sine fordi de fremmet multikulturalisme.

ABBreivik, nå 42, ​​ble dømt til 21 års fengsel i 2012. Denne strengeste straffen etter norsk lov kan forlenges dersom personen fortsatt anses som en fare for samfunnet.

Ved idømmelsen av straffen la retten til grunn at tiltalte, etter å ha sonet minst 10 år av straffen, kan søke om endring av straffen – begjæring om å sone den resterende delen av straffen med vilkår. Søknaden hans var til behandling i retten i tre dager forrige måned.

Selv om det var usannsynlig at ABBreivick ble løslatt på prøveløslatelse, brukte ultranasjonalisten rettsmøtet som en plattform for å spre sine politiske synspunkter.

You may also like

Leave a Comment