Home » Equinor åpner verdens største flytende marinefarm

Equinor åpner verdens største flytende marinefarm

by Gunnar Garfors

Den norske tronfølgeren, kronprins Haakon, har offisielt åpnet verdens største flytende vindpark, Hywind Tampen, eid av Equinor. For første gang i verden skal energi fra havvind brukes til å drive Norges Gullfaks- og Snorreforekomster, og dermed redusere CO2-utslippene til atmosfæren.

Hywind Tampen vindpark er et pionerprosjekt som skal redusere CO2-utslipp med opptil 200 000 tonn per år. Denne dristige investeringen setter retningen for utvikling av nye teknologiske løsninger innen fornybare energikilder i Norge og rundt om i verden. Takket være dette prosjektet gir vi et direkte bidrag til å beskytte naturmiljøet, noe som er veldig viktig for oss. Jeg vil takke alle som har bidratt til etableringen av Hywind Tampen Farm. Dette er et stort skritt i utviklingen av offshore vindenergi som vi alle kan være stolte av – sier Kjetil HoveKonserndirektør for norsk sokkel i Equinor.

Hywind Tampen vindpark består av 11 vindturbiner som ble skapt takket være et konsept utviklet internt av Equinor. Hywind Tampen har en kapasitet på 88 MW, som vil dekke rundt 35 prosent av det årlige strømbehovet til de fem norske plattformene Snorre A og B og Gullfaks A, B og C. Hywind Tampen vindpark drives fullt ut av Equinor i Bergen.

Prosjektet tok fem år fra unnfangelse til offisiell åpning. Takket være tildeling av kontrakter til lokale bedrifter ble opptil 60 prosent av investeringsverdien i Norge. Dette førte direkte til skaping av nye arbeidsplasser, utvikling av lokalt næringsliv og setting av en ny retning for utvikling av fornybar energiteknologi for fremtidige prosjekter knyttet til bygging av flytende havvindparker.

I dag markerer en milepæl for oss og for utviklingen av flytende vindparker. Med Hywind Tampen har vi bevist at vi kan planlegge, bygge og drifte en stor flytende havvindpark i Nordsjøen. Vi vil bruke erfaringen til å forbedre og skalere denne teknologien ytterligere i Norge og rundt om i verden. Vi har til hensikt å bygge enda større flytende gårdsprosjekter, redusere kostnadene deres og skape en ny industri basert på erfaringene fra olje- og gassindustrien – sier Siri typeLeder for avdeling for fornybar energi i Equinor.

Prosjektet mottok midler på 2,3 milliarder kroner og 566 millioner kroner fra Enova og Det norske økonomiske fondet NoX for å utvikle teknologier innen havvindenergi og redusere skadelige utslipp.

Prosjektkostnaden, basert på installert kapasitet per MW, er 35 prosent lavere enn kostnaden for Hywind Scotland-prosjektet, verdens første flytende havvindpark.

Fakta og interessante fakta om Hywind Tampen vindpark

· Prosjektpartnere: Equinor, Petoro, OMV, Vår Energi, Wintershall Dea og INPEX Idemitsu
· Hywind Tampen har en systemkapasitet på 88 MW
· Vindparken ligger ca. 140 kilometer fra kysten
· Vanndybde: 260 til 300 meter
· Gården begynte å produsere energi i tredje kvartal 2022 og har vært i full drift siden august 2023
· Turbinene er montert på flytende konstruksjoner med felles forankringssystem
· Enova og det norske bedriftsfondet NoX støttet prosjektet med henholdsvis 2,3 milliarder kroner og 566 millioner kroner for å utvikle havvindteknologi og redusere skadelige utslipp
· Den norske regjeringen har satt et mål om å generere energi fra en havvindpark med en kapasitet på 30 GW innen 2040. Hywind Tampen er den første havvindparken i Norge og demonstrerer mulighetene for fornybar energiproduksjon på norsk kontinentalsokkel.

rel (equinor)

Foto: Equinor

You may also like

Leave a Comment