Home » Et amerikansk militærfly med fire personer om bord har styrtet i Nord-Norge

Et amerikansk militærfly med fire personer om bord har styrtet i Nord-Norge

by Gunnar Garfors

Lokale værforhold er alvorlige og forventes å forverres. Det er ikke kjent hva som har skjedd med de fire personene om bord på militærflyet. Det norske forsvarsdepartementet skal ha bekreftet at Bell-Boeing V-22 Osprey-flyet deltok i NATO Cold Response-øvelsen. Opplysningene ble også bekreftet av Reuters.

Mannskapet på fire dro fra Bodø for et treningsoppdrag.

30.000 soldater fra 27 land, inkludert 23 NATO-medlemmer, inkludert Polen, har deltatt i kalde responsmanøvrer siden begynnelsen av uken. Øvelsene foregår i den delen av Arktis som tilhører Norge. Manøvrene, som skal simulere forsvaret av Norge som en del av det transatlantiske samarbeidet, krever bruk av de såkalte NATO-spydmennene. Interessant nok godtok ikke Russland invitasjonen som observatør.

Driftsområdet vil være landøvingsområdet nord for Narvik, kysten av Norge og luftrommet her til lands. Manøvrene skulle opprinnelig finne sted i fjor, men korona-pandemien tvang til en endring av planen.

Kulderesponsmanøvrer finner sted annethvert år i Norge under vinterlige forhold. Prosjektet er kombinert med NATO-øvelser «Brilliant Jump».

You may also like

Leave a Comment