Home » Et hemmelig kraftdokument har blitt lekket. «Vi blir et B- eller C-land»

Et hemmelig kraftdokument har blitt lekket. «Vi blir et B- eller C-land»

by Gabriel Scott

Braathens 20 sider lange brev ble publisert i media og skapte oppsikt. I følge dagsavisen «Verdens Gang», som var den første som mottok Brathens «interne notat», foreslo han å ta avstand fra den føderale regjeringen i økonomiske spørsmål, men formelt forbli innenfor dens strukturer.

«En ny sesong har vi ingen hovedsponsor som vil betale for hopprenn, og det har heller ikke NSF, som jobber etter prinsippet om felles fond og i hovedsak finansierer renn. Hopplag mottar mye mindre fra dette fondet og har økonomiske ressurser. «Problemer som blant annet førte til kutt i tjenesten», siterte avisen Braathen.

Fortsettelse av materialet under videoen

Skihopp i Norge står overfor tap av sponsorer

You may also like

Leave a Comment