Home » Finland og Sveriges inntreden i NATO ser ut til å være en selvfølge

Finland og Sveriges inntreden i NATO ser ut til å være en selvfølge

by Gabriel Scott

Finlands og Sveriges tiltredelse til NATO virker en selvfølge, og disse landene skal få en slags sikkerhetsgaranti i tiltredelsesperioden. Det verste scenarioet er Russlands brudd på den finske eller svenske grensen – sier prof. Katarzyna Zyśk, sikkerhetsekspert ved Norsk institutt for forsvarsstudier.

«På dette tidspunktet er det et + mulighetsvindu + for Finland og Sverige hvis de skal bli med i NATO, det burde være nå. Om noen måneder eller år, når Russland frigjør politiske, informasjons- og militære styrker okkupert av Ukraina eller gjenoppbygger dem etter tap, vil hun ønske å bruke dem til å skape press «- understreker prof. Profit.

Eksperten bemerker at disse landenes tilslutning til alliansen er begunstiget av en eksepsjonell politisk situasjon, en endring i holdningen til de regjerende sosialdemokratiske partiene i Finland og Sverige, og høy offentlig støtte. «I tillegg er den internasjonale opinionen enstemmig i å støtte handlingene til alliansen i forbindelse med angrepet på Ukraina, det er vanskelig for Russland å argumentere for sine argumenter og provosere splittelser som kan gjøre det vanskelig å nå en konsensus,» understreker han.

Ifølge prof. Seieren mellom Finland og Sverige, som byr på å bli med i NATO, og den formelle opptakelsen av disse landene «kommuniseres med en slags sikkerhetsgaranti for å avskrekke Russland». «Det pågår diskusjoner» – understreker han.

Alternativt, legger eksperten til, kan begge skandinaviske land dra nytte av bistandsgarantien i henhold til artikkel 42(7) i EU-traktaten dersom de ble ofre for et væpnet angrep. «I dette tilfellet er imidlertid disse garantiene ikke så eksplisitte som i artikkel 5 i NATO og forplikter ikke USA til å yte bistand,» sa han.

Prof. Zyśk mener at noen provokasjoner er å forvente, slik som brudd på luftrommet i Finland og Sverige av russiske fly, men det verste scenarioet vil være et angrep på et av disse landene før de formelt slutter seg til NATO. Da kan scenariet være likt det i Georgia, dvs. «det trenger ikke å være et alvorlig tap av territorium».

– Hvis jeg skulle spekulere, kan et av russernes mål være Finlands lange og vanskelig forsvarlige grense, anslår han og viser til den fortsatt store konsentrasjonen av tropper i det vestlige Russland. Imidlertid legger han til at «det ville utgjøre en alvorlig risiko, så psykologisk press er mer sannsynlig å bli brukt på en rekke måter.»

Prof. På den annen side kaller Zyśk «tomme ord» for å true Russland med land som søker om å bli med i NATO ved å stasjonere atomvåpen i Kaliningrad. Han minner om at det allerede finnes iskandere som teoretisk sett kan bære slike laster, og at atomvåpenlageret har blitt utvidet siden 2016. Atomvåpen blir stasjonert i andre deler av det vestlige Russland, inkludert Kolahalvøya.

Som bemerket av eksperten fra Norsk Forsvarsstudier, oppfattes innsatsen fra Finland og Sverige for å bli med i NATO positivt i Norge som økende sikkerhet i Norden og Europa. «Selvfølgelig er det også røster om at å legge til nye medlemmer til alliansen kan føre til en eskalering av russisk aggresjon, men dette er de samme menneskene som trodde på den usanne russiske retorikken om at årsaken til angrepet på Ukraina var NATO-utvidelsen.» – bemerket Prof. Benefit.

Ifølge eksperten prøver «Russland for tiden å sikre at krigen i Ukraina forblir lokal, de vil ikke at den skal bli en regional konflikt». «Men jeg er redd for at hvis russerne lykkes i øst og sør, kan de fortsatt returnere til Kiev. Å trekke seg ut av hovedstaden var ikke en del av planen, de hadde ikke gjort det hvis de ikke måtte» – mener han.

You may also like

Leave a Comment