Home » Forsker ved Norsk senter for utenrikspolitikk: For Russland betyr vestlige verdier prinsipper

Forsker ved Norsk senter for utenrikspolitikk: For Russland betyr vestlige verdier prinsipper

by Thure Lindhardt

Dette er spesielt viktig gitt Russlands ustabile politiske system og umuligheten av å kjenne den russiske ledelsen etter Putin. Det må imidlertid ikke hindre oss i å beskytte våre prinsipper og verdier. Konflikten med Russland stammer nettopp fra våre prinsipper og verdier, så jeg tror det er umulig å gi opp dem.

Skulle Russland gjennomføre en militær eller hybrid aggresjon mot Sverige eller Finland, ville Norge være klar til å gi støtte uten en felles beslutning fra NATO?

Slike løfter kan selvsagt ikke gjøres offisielle, men enhver konflikt i regionen vil politisk involvere de andre landene i regionen. Jeg kan ikke tenke meg en bilateral konflikt mellom Russland og Finland eller Sverige uten Norges medvirkning. Nordisk forsvarssamarbeid (NORDEFCO) de siste årene, spesielt etter hendelsene på Krim, har utviklet seg mye over tid.

Den strategiske visjonen publisert av NORDEFCO snakker om samarbeid i «fred, kriser og konflikter». Selv om det ikke er snakk om krig og det er vanskelig å forutsi hvordan dette samarbeidet vil se ut i en reell krise, er det en aktiv politisk debatt innad i NORDEFCO, det er etablert trygge politiske kommunikasjonskanaler slik at vi kan si at det er en koordinert politisk en Debatt i tilfelle krise.

You may also like

Leave a Comment