Home » Gjenopptagelsen av gjødselproduksjonen var økonomisk begrunnet

Gjenopptagelsen av gjødselproduksjonen var økonomisk begrunnet

by Gunnar Garfors

Det var mange ganger produksjonsfeil, teknologiske feil, linjereparasjoner og … var det ikke et problem? Tilsynelatende mottok våre partnere ren karbondioksid andre steder, sa PKN Orlen-president Daniel Obajtek til Wirtualna Polska.

Presidenten i Orlen forklarte hvor beslutningen om å stoppe produksjonen av gjødsel og CO2 kom fra. Foto av PAP

Obtek om stans av CO2-produksjon

I et intervju for Wirtualna Polska publisert onsdag anslo Daniel Obajtek at den kommende vinteren blir vanskelig for Polen og hele Europa energimessig. I denne sammenhengen understreket han viktigheten av europeisk solidaritet.

«Polen er ikke en ensom øy. Vi er økonomisk knyttet til våre naboer, så jeg sier det er et problem for hele Europa. Og nå må vi fokusere på å finne løsninger – på ulike områder av økonomien, sa presidenten i PKN Orlen. «I Polen har vi allerede gjort mye når det gjelder forsyningssikkerhet for gass, elektrisitet og kull. Jeg tror ikke det er kaldt hjemme om vinteren. Dessverre er det et annet problem – prisene på disse produktene» – skrev han ned . Etter hans mening «må det være felles prosesser i hele EU i de kommende månedene for energimarkedet og ulike forslag til faste eller gjennomsnittlige priser. Bare europeisk solidaritet kan ikke forverre situasjonen i noe land.» .

Daniel Obajtek om Orlens investeringer

Ifølge Obajtek trenger Polen og Europa «investeringer i logistikk og energinettverk». «Jeg er overbevist om at krigen – som selvfølgelig er Russlands leder – vil være en drivkraft for en rask økning i energiuavhengigheten til den europeiske økonomien. «For det første tåler ikke økonomien et vakuum. Vi vil ikke for alltid ha tomrommet etter russiske råvarer, det vil bli fylt. For det andre vil krigen akselerere transformasjonen og innføringen av nye teknologier,» la han til.

På spørsmål om gruppens rolle i denne prosessen uttalte han at «Orlen allerede har mange pilarer». «Vi investerer i fornybar energi på land, på vann, utvider solcellekapasiteten, bygger gasskraftverk, åpner oss for hydrogenteknologier og kommer til slutt inn i atomkraftverk,» sa han. Han viste også til sammenslåingen av Orlen og PGNiG: «Fusjonen med PGNiG vil hjelpe oss.

Obajtek om å stoppe produksjonen av gjødsel

Obajtek ble også spurt om beslutningen i august om midlertidig å stoppe gjødselproduksjonen ved Orlens Anwil-baserte selskap. «Vi produserer gjødsel som tilføres om våren. Dette er ikke såkalt tilleggsgjødsel, altså de som kan brukes når som helst på året» – forklarte han. «Og siden gjødselen som tilbys er nødvendig om våren, var produksjonen deres ikke forsvarlig for øyeblikket med gasskjøpsprisene som steg så dynamisk,» sa han. «Vi har fulle varehus, vi har dem tilgjengelig, men de blir ikke brukt nå» – la han til.

Presidenten i PKN Orlen viste også til spørsmålet om produksjon av ren karbondioksid, som blant annet brukes i næringsmiddelindustrien. «For oss er det et biprodukt av gjødselproduksjon. Som det viste seg, ekstremt verdifullt for markedet» – bemerket Obajtek. Han understreket at Anvil ikke er den eneste produsenten av denne gassen. «Det var mange ganger produksjonsfeil, teknologiske feil, linjereparasjoner og … var det ikke noe problem? Tilsynelatende mottok partnerne våre ren karbondioksid andre steder, tross alt gjorde de produksjonen og informerte ikke hele landet om at det ikke var noen produkter» – påpekte han.

Obajtek: Gjenopptagelsen av gjødselproduksjonen var økonomisk begrunnet

Han bemerket at beslutningen om å gjenoppta produksjonen av gjødsel og ren karbondioksid, kunngjort en uke etter suspensjonen, var «begrunnet på forretningsmessige grunner. Men vi tok også hensyn til landets matproblem. Vi har bestemt at produksjonen til en viss grad kan gjenopptas» – forklarer han.

Daniel Obajtek ble også spurt om kontinuiteten i gjødselproduksjonen kunne garanteres gitt vedvarende høye gasspriser. «Ingen ansvarlig med dagens makrosvingninger (…) garanterer ingenting. Og jeg er en ansvarlig person» – svarte han. «Når gassprisene ikke bare går ned, men går opp, har gjødselen og biproduktene som produseres rett og slett en høy pris. Det er statlige meldinger om reguleringer, når det gjelder priser, når det gjelder subsidier. Og som produsent forventer vi at disse løsningene vil dukke opp «- konkluderte han.

Orlen Group er et integrert multi-energiselskap som opererer i Sentral-Europa og Canada; de involverte selskapene investerer blant annet innen petrokjemisk, fornybar og kjernekraft. PKN Orlen har syv raffinerier i Polen, Tsjekkia og Litauen og over 3000. Stasjoner i Polen, Tyskland, Tsjekkia, Slovakia og Litauen. Konsernet leverer også strøm til 3 millioner forbrukere.

You may also like

Leave a Comment