Home » Gjødselproduksjonen stopper. Den norske Yara legger ned anleggene

Gjødselproduksjonen stopper. Den norske Yara legger ned anleggene

by Gunnar Garfors

Det har vi allerede skrevet andre europeiske produsenter tar lignende skrittsom det ikke er lønnsomt å fortsette produksjonen for dersom kostnadene vesentlig overstiger inntektene. Verst er ammoniakkprodusenter som Azoty eller ungarske og østerrikske selskaper som kun har anlegg i Europa og ikke har nær tilgang til havet.

You may also like

Leave a Comment