Home » Gratis roaming-regler forlenget med ytterligere 10 år | nyheter

Gratis roaming-regler forlenget med ytterligere 10 år | nyheter

by Gabriel Scott

I april godkjente Europaparlamentet og rådet utvidelsen av roamingreglene, slik at forbrukere kan reise til andre EU-land og sende data til samme pris som i hjemlandet. Regelverk er en del av den digitale transformasjonen, en av EUs prioriteringer. Forlengelsen trådte i kraft 1. juli.

I utlandet som hjemme

Siden introduksjonen av å ringe til utlandet som hjemme i juni 2017, har rundt 170 millioner mennesker brukt det på reise i Europa. Systemet fungerer i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, som inkluderer alle 27 medlemslandene pluss Island, Liechtenstein og Norge.

Denne politikken var en stor suksess: for eksempel sommeren 2019 var dataroaming 17 ganger høyere enn sommeren før roaming-avgiftene ble avskaffet.

Bedre kvalitet, mer service

Den nye forskriften forlenger den tidligere forskriften med ytterligere 10 år. Det tilbyr også reisende bedre roamingtjenester: For eksempel har forbrukere rett til samme mobilkvalitet og hastighet i utlandet som hjemme der lignende nettverk er tilgjengelig.

Den nye forskriften sikrer også at nødetater kan kontaktes gratis på telefon, tekstmelding eller app.

Operatørene er også forpliktet til å informere brukerne om økte kostnader ved bruk av verdiøkende roamingtjenester, som f.eks. B. Teknisk støttetjenester eller kundeservice levert av flyselskaper eller forsikringsselskaper.

Bærekraftig roaming for operatører

Den nye forskriften skal også sikre systemets bærekraft for operatørene og gi insentiver til investeringer i nettet.

You may also like

Leave a Comment