Home » Hjelper AI med fusjoner og oppkjøp? Nesten halvparten av bedriftslederne bruker det allerede

Hjelper AI med fusjoner og oppkjøp? Nesten halvparten av bedriftslederne bruker det allerede

by Gunnar Garfors

43 prosent av selskapets presidenter har allerede brukt kunstig intelligens for å lage et tilbud for produkter eller tjenester – ifølge EY-rapporten «CEO Outlook Pulse Survey». Videre er det bare 5 prosent av de spurte som ikke bruker kunstig intelligens i fusjoner og oppkjøp og planlegger ikke å gjøre det.

Hjelper AI med fusjoner og oppkjøp? Foto: Shutterstock

Hjelper AI med fusjoner og oppkjøp?

I følge den siste globale EY CEO Outlook Pulse Survey-rapporten er 65 prosent av de spurte administrerende direktørene sterkt eller «noe» enige i at AI øker effektiviteten samtidig som de skaper verdi for samfunnet, for eksempel gjennom innovasjoner innen helsevesenet. Samtidig er en tilsvarende prosentandel av respondentene (67 %) redde for de utilsiktede konsekvensene av AI. Bedriftsledere sier at selskaper bør fokusere mye mer på etiske spørsmål rundt kunstig intelligens og hvordan bruken kan påvirke viktige områder av livet, spesielt personvern.

«De legger til cybersikkerhet, desinformasjon og deepfakes (digitalt manipulerte poster – PAP) til listen over potensielle trusler. Samtidig understreker de rollen til regjeringer og regulatorer i å skape regler og barrierer for bruk av generativ kunstig intelligens», bemerker studien.

«For å eliminere potensielle negative konsekvenser som sosiale og etiske kostnader eller cybersikkerhetstrusler, kreves omfattende samarbeid på nivå med selskaper og regulatorer,» understreket Paweł Bukowiński, Managing Partner i EY Polska.

Rapporten fant at selskapets presidenter ikke deler samfunnsmessige bekymringer om at utviklingen av teknologi vil føre til økt arbeidsledighet. 66 prosent av de spurte tror at de negative virkningene vil bli oppveid av nye jobber og nye ferdigheter skapt av AI. 43 prosent av de spurte har allerede brukt kunstig intelligens for å lage et nytt produkt eller tjenestetilbud, la den til.

«Kombinert med gjeldende demografiske prognoser kan det vise seg at kunstig intelligens-baserte verktøy vil være en livline for mange selskaper, uten hvilke deres fortsatte funksjon ville være tvilsom. «Det er derfor verdt å undersøke i dag hvor klare vi er for slike løsninger,» kommenterte han. Partner i EY Polska Artur Miernik.

Studien finner at kunstig intelligens også kan hjelpe i transformasjonen mot bærekraftig utvikling, som støttes av blant annet investorer og regulatorer. «Nå ser ikke en tredjedel av administrerende direktører (34%) bærekraftig utvikling som en prioritet. Litt flere, 38 %, anser ESG-spørsmål (miljø, sosial, styring) som viktigst. For 28% er dette «viktig som andre forretningsprioriteringer» – sa forfatterne av publikasjonen.

Respondentene understreket at transformasjon, inkludert implementering av kunstig intelligens og bærekraftig utvikling, krever finansiering, som de fleste administrerende direktører (63 %) ser på som økt effektivitet. Samtidig er de opptatt av å få fart på utviklingen gjennom fusjoner og oppkjøp. Den la til at de fleste administrerende direktører i dette området allerede bruker kunstig intelligens. Bare en liten gruppe respondenter (5 %) sa at de ikke utnyttet disse mulighetene eller ikke planla å gjøre det.

CEO Outlook Pulse Survey er en undersøkelse av meningene til administrerende direktører i store selskaper fra hele verden, utført på vegne av EY av FT Longitude – en spesialistforsknings- og innholdsmarkedsføringsavdeling i Financial Times Group. I juni og juli 2023 ble 1200 administrerende direktører undersøkt i: Australia, Belgia, Brasil, Kina, Danmark, Finland, Frankrike, India, Japan, Canada, Sør-Korea, Luxembourg, Mexico, Nederland, Tyskland, Norge, Singapore, Sverige, USA, Storbritannia og Italia.

You may also like

Leave a Comment