Home » Hodepine påvirker mer enn halvparten av menneskeheten

Hodepine påvirker mer enn halvparten av menneskeheten

by Peter Østbye

Nesten hver sjette person i verden har hodepine hver dag. I løpet av året har mer enn halvparten av oss lidd av det minst én gang. Ingenting å gjøre med bakrus dagen etter valget: Hodepine, migrene og andre tilhørende smerter er et reelt folkehelseproblem som må forstås bedre og håndteres bedre, som en norsk studie viser.

En milliard mennesker lider av migrene

Hodepine, fra enkel forbigående hodepine til vedvarende migrene, med vidt forskjellige årsaker og alvorlighetsgrader, sies å være mye mer vanlig enn man ser. Ifølge en nylig publisert studie publisert i Journal of Headache and Painhvert år vil 52 % av verdens befolkning lide av det minst én gang. «Hodepine er en av de mest utbredte og ødeleggende sykdommene i verden,» skrive forfatterne. «Men studier av hodepineprevalens kan variere mye i deres metoder og prøver, noe som kan påvirke estimatet deres. »

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets (NTNU) team, ledet av Lars Jacob Stovner, professor i nevrologi og anerkjent spesialist i hodepine, undersøkte 357 vitenskapelige publikasjoner fordelt mellom 1961 og slutten av 2020 for å vurdere omfanget av fenomenet verdensbefolkning. De fleste av disse studiene inkluderte voksne mellom 20 og 65 år, men noen gjorde det

You may also like

Leave a Comment