Home » Høy beredskap i Norge. Alt om Nord Stream

Høy beredskap i Norge. Alt om Nord Stream

by Gabriel Scott

– På norsk sokkel er det etablert nære relasjoner mellom norske myndigheter, politiet, det norske forsvaret og operatører. Regjeringen har på bakgrunn av dette besluttet å innføre tiltak for å bedre kriseberedskapen i forhold til infrastruktur, land- og offshoreverdier på norsk sokkel, heter det i en melding fra det norske departementet.

Det økte sikkerhetsnivået gjelder også den økte aktiviteten til droner. En etterforskning pågår. Samlet sett er det høy bevissthet om operativ sikkerhet på norsk sokkel, sier Terje Aasland, Norges olje- og energiminister. — Den norske regjeringen følger utviklingen i Østersjøen med gasslekkasjer fra Nord Stream 1 og Nord Stream 2. – Det er mye bevis på sabotasje fra informasjonen vi har sett så langt, sier Aasland. Danmarks statsminister Mette Frederiksen og statsministeren i Republikken Polen Mateusz Morawiecki har samme oppfatning om åpningen av gassrørledningen Baltic Pipe fra Norge gjennom Danmark til Polen. Begge kalte hendelsen en «nødsituasjon» og utelukker ikke at det var «sabotasje».

Center for Eastern Studies analytiker Dr. Szymon Kardas spår imidlertid en mer alvorlig energiopptrapping fra Russland. Han minner om at Gazprom har varslet at Russland kan innføre sanksjoner mot ham dersom ukrainske Naftogaz krever det russiske selskapet i voldgift (som tidligere annonsert). – Og det ville bety suspensjon av russisk gasstransit gjennom Ukraina – skriver en analytiker på Twitter.

You may also like

Leave a Comment