Home » Hva er det neste for norsk krone (NOK) valutakurs og renter i Norge? Alt er nesten klart!

Hva er det neste for norsk krone (NOK) valutakurs og renter i Norge? Alt er nesten klart!

by Catherine Monroe

Foto: Pixabay

Renteøkningen i september og den påfølgende styrkingen av den norske kronen er nærmest en selvfølge. De siste kvartalsvise BNP-dataene signaliserer fortsettelsen av den pengepolitiske innstrammingssyklusen.


Invester i globale aksjer, ETFer og amerikanske opsjoner og tjen opptil 5,8 % med gratis penger!

Åpne en konto hos Freedom24


  • Norges BNP for Fastlands-Norge var 0 % i andre kvartal.
  • Ifølge de siste dataene fra Norges Bank har høyere inflasjon bidratt til å redusere husholdningenes gjeld.
  • Basert på forretningsbankenes prognoser vil sentralbanken foreta en ny renteheving i september, noe som kan styrke den lokale valutaen.

Resten av artikkelen er under videoen

Vekst i Norge under forventningene

Det «kontinentale» BNP var 0 % i andre kvartal, veksten var ventet på 0,1 %. I forrige periode ble det registrert en økning på 0,2 %. Ifølge analytikere er dette resultatet knyttet til et litt sterkere arbeidsmarked. I tillegg har ansattes lønns- og inflasjonsforventninger nylig blitt oppjustert. De siste dataene ventes ikke å stoppe sentralbanken fra å heve renten igjen.

Da Norges Banks beslutningstakere bestemte seg for å heve renten 17. august, sa de også at en septemberøkning var sikker hvis økonomien fortsatte å bevege seg i prognoseretningen. Det ser nå ut til at kunngjøringene vil bli bekreftet på det kommende møtet.

sjekk også: Rentene i Norge har steget!

Norges BNP – månedlige endringer

Kilde: forretningsbanker

Ifølge Norges Bank gir dagens makroøkonomiske situasjon fordeler. De siste årene har høy inflasjon bidratt til den første gjeldsnedgangen på 25 år.

FXMAG Makroøkonomi: Hva er det neste for norske kroner (NOK) valutakurser og renter i Norge?  alt er nesten klart!  Priser i Norge, er det verdt å jobbe i Norge, er det verdt å tjene i norske kroner, er livet i Norge billig, hvorfor er Norge et rikt land, Euronok, norske kroner valutakurs, lån i norske kroner, veksle norske kroner til zloty exchange kurs, norsk kronekurs, norsk kronekurs i dag, NOK kurs, gjeldende norsk kronekurs, NOKPLN, Norges Bank, PlNNOK, hvor mye er norske kroner i dag, hvor mye er NOK, arbeid i Norge , renter i norge, renter rater i norge, vekst i norge, livet i norge, norge 2

Kilde: Norges Bank

I diagrammet nedenfor viser den svarte stiplede linjen endringen i gjeldsbelastningen fra år til år. Oransje og blå representerer henholdsvis nominell gjeldsvekst og inntektsvekst. Som Norges Bank viser, har gjeldsdynamikken vært høyere enn inntektsdynamikken siden 1995. Både i 2021 og 2022 vokste inntektene raskere enn gjelden. Denne trenden vil trolig fortsette i prognosene for de kommende årene.

sjekk også: Statskassen ønsker å betale nesten én milliard zloty for et selskap notert på Warszawa-børsen. Aksjene skjøt opp

FXMAG Makroøkonomi: Hva er det neste for norske kroner (NOK) valutakurser og renter i Norge?  alt er nesten klart!  Priser i Norge, er det verdt å jobbe i Norge, er det verdt å tjene i norske kroner, er livet i Norge billig, hvorfor er Norge et rikt land, Euronok, norske kroner valutakurs, lån i norske kroner, veksle norske kroner til zloty exchange kurs, norsk kronekurs, norsk kronekurs i dag, NOK kurs, gjeldende norsk kronekurs, NOKPLN, Norges Bank, PlNNOK, hvor mye er norske kroner i dag, hvor mye er NOK, arbeid i Norge , renter i norge, renter rater i norge, vekst i norge, livet i norge, norge 3

Kilde: Norges Bank

Vil Norges Bank heve renten i september?

Handelsbanken forventer at økonomien vil svekke seg, noe som er i tråd med sentralbankens scenario. I følge prognosene er utsiktene til en ny renteheving i september fortsatt ganske reelle gitt de høye lønns- og prisutsiktene.

«Mens husholdningenes forbruk økte med 0,6 % i andre kvartal, må dette ses i sammenheng med økte kjøp etter lave salgsvolum i første kvartal.» Eks-vareforbruket falt med 0,2 % i andre kvartal . Byggesektoren merker også effektene av nedgang i boligbyggingsinvesteringer og innstramminger i arbeidsforhold, men samlet sett var lettelsene på etterspørselssiden ganske bred i andre kvartal, mener analytikere i Handelsbank.

Juli så en oppgang på baksiden av den norske kronens pågående svekkelse siden starten av året, noe som var gode nyheter for polakker som tjener i NOK. En annen renteøkning ventes også å styrke valutaen.

Sjekk også: Inflasjon i Norge – sjekk ut siste data! Hvordan reagerer kroneprisen?

NOK/PLN-kurser – YTD

FXMAG Makroøkonomi: Hva er det neste for norske kroner (NOK) valutakurser og renter i Norge?  alt er nesten klart!  Priser i Norge, er det verdt å jobbe i Norge, er det verdt å tjene i norske kroner, er livet i Norge billig, hvorfor er Norge et rikt land, Euronok, norske kroner valutakurs, lån i norske kroner, veksle norske kroner til zloty exchange kurs, norsk kronekurs, norsk kronekurs i dag, NOK kurs, gjeldende norsk kronekurs, NOKPLN, Norges Bank, PlNNOK, hvor mye er norske kroner i dag, hvor mye er NOK, arbeid i Norge , renter i norge, renter rater i norge, vekst i norge, livet i norge, norge 4

Kilde: TradingView

You may also like

Leave a Comment