Home » Hvorfor kan mat bli dyrere i Norge?

Hvorfor kan mat bli dyrere i Norge?

by Thure Lindhardt

Enkelte norske leverandører og supermarkeder sier de må øke prisene – det er ingen annen utvei.

Matkostnadene i Norge kan stige i nær fremtid ettersom leverandører og supermarkeder føler presset av økende kostnader.

Prisveksten på grunn av den kraftige prisveksten på transport og råvarer til produksjon av alle typer mat vil snart også merkes av kjøperne. Leverandører erklærer at de ikke har noe annet valg enn å øke prisene.

– Dette er en ekstrem situasjon – råvareprisene er utrolig høye. Sukker er 40 % dyrere, vegetabilsk olje er 60 % dyrere, transporter fra Kina er blitt ti ganger dyrere, og det har alltid vært forsinkelser, sier Jaan Ivar Semlitsch, leder for mat- og varekonsernet Orkla.

Ifølge ham vil stigende priser være en uunngåelig konsekvens.

«Prisene vil stige, det er helt nødvendig. Denne situasjonen har ikke skjedd på kanskje 20 år,» forsikrer JI Semlitsch.

Orkla er ikke den eneste matvaregiganten i landet som varsler prishopp. Agra, som eier Mills, sier også at prisene forventes å stige.

«Denne situasjonen fører til stigende priser – den kan nesten ikke overses», sier Knut K. Heje, administrerende direktør i Agra.

Mr. Heje påpekte også at ikke bare prisene på viktige ingredienser og råvarer øker, men også kostnadene ved produksjon og pakking av produkter.

«Råvareprisene har steget umenneskelig. Prisen på rapsolje har økt med 70 % de siste årene, og prisen på vår mest brukte plast og aluminium har økt med 50 %, sier K. Heje.

Ringnes, et selskap av det danske Carlsberg-bryggeriet, er ikke i tvil om at kundene også vil oppleve høyere priser.

«Jeg tror kundene vil merke endringen. Det er ikke verdt å kommentere hvordan dette vil påvirke enkeltleverandører og merkevaren foreløpig, sier Anders Røed, administrerende direktør i Ringnes.

Norge kan også merke effektene av globale forsyningskjedeproblemer, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i FoodDrinkNorway.

«Forsyningskjeder stopper opp slik at normalt arbeid ikke lenger er mulig. Det som er bekymringsfullt er at kostnadene øker, forsinkelsene øker og i noen tilfeller kommer ikke leveringen i det hele tatt. Jeg er derfor forsiktig med å vurdere hva dette kan bety for prisene, sier PH Brubak.

«Vi håper matkrisen ikke kommer. Det er imidlertid grunn til å følge situasjonen veldig nøye. Selv om vi sannsynligvis er ute av pandemien, står mange land overfor større problemer enn før. Dette understreker viktigheten av lokal produksjon, la PH Brubakkas til.

Laget av thelocal.no.

Vil du ha det? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Hvorfor kan mat bli dyrere i Norge?

sfgdfg

You may also like

Leave a Comment