Home » I andre kvartal var Litauens BNP-vekst en av de laveste i EU

I andre kvartal var Litauens BNP-vekst en av de laveste i EU

by Thure Lindhardt







Foto av Judita Grigelyts (V)




I andre kvartal 2007, sammenlignet med samme periode i fjor, var Litauens økonomiske vekst en av de laveste blant de 20 EU-landene som publiserte data, ifølge Eurostats statistikk.

Litauens bruttonasjonalprodukt (BNP) vokste med 8,6 % i løpet av året. I færre enn 20 land økte BNP med bare 7,4 % i Finland og med 7,8 % i ECU.

I Latvia vokste BNP med 10 % per år, mens Estland ennå ikke har presentert de siste dataene.

Veksten i EU som helhet var 13,2 % sammenlignet med 13,6 % i euroområdet alene.

I andre kvartal vokste den litauiske økonomien med 0,4 % sammenlignet med første kvartal, Latvia med 3,7 %, EU som helhet med 1,9 % og euroområdet med 2 %.

Reproduksjon av BNS-informasjon i media er forbudt i media og på nettsider uten samtykke fra UAB «BNS».

Velg selskapene og emnene som interesserer deg. kilder