Home » I Norge gir Høyesterett medhold i arktisk oljeproduksjon

I Norge gir Høyesterett medhold i arktisk oljeproduksjon

by Thure Lindhardt

Dette er et sterkt signal, men det bør ikke stille norske motstandere av arktisk oljeleting til taushet. I sin kjennelse tirsdag 22. desember ga Oslo Høyesterett staten medhold mot miljøorganisasjoner som mener at disse aktivitetene bryter med Grunnloven og forpliktelser knyttet til Paris-klimaavtalen.

Til tross for dette tilbakeslaget for frivillige organisasjoner, har Norge fortsatt vanskeligere for å forsvare tvetydigheter som på den ene siden tar til orde for klimamoral med høy tetthet av elbiler, men på den andre siden praktiserer en fullstendig politikk for oljeproduksjon som økonomi er delvis basert, spesielt i Barentshavet, som regnes for å være kongedømmets nye olje- og gassprovins.

«Lojalitet til norsk olje»

«Høyesterett har valgt lojalitet til norsk olje fremfor vår rett til en levedyktig fremtid»Therese Hugstmyr Woie, leder av NGO Les Jeunes Amis de la Terre, gjorde opprør. Greenpeace og Natur og Ungdom reiste i 2016 søksmål mot Oljedepartementet på grunn av tildeling av letelisenser i Barentshavet i Arktis. Disse lisensene respekterer ifølge saksøkerne ikke Parisavtalen og nordmenns rett til et sunt og trygt miljø for nåværende og fremtidige generasjoner etter Grunnlovens paragraf 112. Det var første gang en rettssak ble holdt på vegne av denne paragrafen.

også lese Artikler reservert for våre abonnenter Norge er avhengig av hydrokarboner og uvillig til å gå utover olje

Retten fastsetter fraværet «Tilstrekkelig sammenheng mellom klimaendringer og tap av menneskeliv i Norge». Dommer Hogetveit Berg sa at dersom Høyesterett godkjenner miljøorganisasjonene, vil det bety starten på en kontrollert opphør av norsk oljevirksomhet. «Det er utenfor rammen av denne prosessen at det vil være nødvendig å ta en beslutning», konkluderte han. Høyesterett sier til og med at domstoler bør være tilbakeholdne med å overprøve avgjørelser som er tatt i omfattende politiske rettssaker i regjering og parlament.

Lagmannsretten hadde allerede gitt staten medhold, siden tillatelsene til oljeproduksjon i Barentshavet i løpet av 23.e Konsesjonsrunde bryter ikke med miljøparagrafen i Grunnloven. Men de frivillige organisasjonene hadde vunnet en viktig seier da retten slo fast at Norge var ansvarlig for Norges olje- og gassutslipp i utlandet.

Du har fortsatt 40,45 % av denne artikkelen å lese. Resten er kun for abonnenter.

You may also like

Leave a Comment