Home » I Polen koster en frisør mye. Gjennomsnittslønnen rekker til 49 mann kutt

I Polen koster en frisør mye. Gjennomsnittslønnen rekker til 49 mann kutt

by Gunnar Garfors

Prisene for herreklipp varierer fra land til land. Det er dyrest i Norge, som du må betale 260 PLN for, Japan og Danmark er også på pallen. I den andre enden av skalaen er Zambia, hvor en herreklipp koster rundt PLN 6. I Polen tar en frisør i gjennomsnitt PLN 95, noe som setter landet vårt i midten. Gjennomsnittslønnen tillater 49 besøk per måned sammenlignet med 97 i Italia.

Human Services-analysen, basert på data fra World of Statistics, viser at Norge har Europa- og verdenspallen for den dyreste herreklippingen. Gjennomsnittsprisen for tjenesten i dette landet er over 260 PLN. På andreplass kommer Japan, hvor kursen er rundt PLN 225.
Podiet er stengt av Danmark, der menn betaler rundt PLN 190 for et kutt.
Rett bak topp tre ligger Sverige, hvor menn betaler rundt PLN 185 for en hårklipp.

Polen rangerer 17. blant de 39 analyserte landene, noe som setter det omtrent i midten, og tilbyr frisører og barberere en gjennomsnittlig avgift for herrefrisørtjenester på rundt PLN 95. Landet vårt grenser i rangeringen til Tsjekkia og Canada, hvor en frisør tjener litt mer (henholdsvis PLN 103 og PLN 97), samt Portugal og Italia, hvor klippetjenesten for menn koster henholdsvis PLN 94 og PLN 94. Til gjengjeld mottar frisører i Ukraina rundt PLN 45 for en manns frisyre. I Ungarn kan du derimot tjene rundt 10 PLN mer, mens hviterussere må betale mindre enn 60 PLN.

Det er billigere i Afrika

Barberere og barberere i Zambia tjener dårligst (omtrent 6 PLN). Forskjellen med det dyreste Norge er opptil PLN 254 ​​for samme tjeneste. Et annet land med en så billig herreklipp er Nigeria, hvor en frisør kan tjene rundt 8 PLN. Litt mer, fordi du må betale 13 PLN i Argentina.

Sammenligningen sammenligner gjennomsnittsprisene for herreklipp i 39 land over hele verden. Gjennomsnittlig beløp for tjenesten ble oppgitt i amerikanske dollar og var basert på en tjenesteperiode på 45 minutter. med antagelse om at 30 prosent. Oppgitt takst belastes av frisøren der den angitte frisøren eller frisøren jobber.

Hvor mange besøk hos frisøren er nok til lønn?

Den mannlige skjæretjenesten tilsvarer nivået av rikdom i et bestemt land, så det er verdt å sammenligne det med gjennomsnittslønnen. I Norge er gjennomsnittslønnen rundt PLN 17,7 tusen. PLN netto (Eurostat 2022) lar deg bruke denne tjenesten opptil 68 ganger i måneden. I Japan er gjennomsnittslønnen rundt PLN 10,7 tusen. PLN netto, kan du få en herreklipp mye sjeldnere, fordi bare 48 ganger i måneden. Danmark ligger på tredjeplass på rangeringen. Det for en gjennomsnittslønn på rundt 15 000 PLN. PLN netto kan du gå til frisøren opptil 79 ganger i måneden.

I denne rangeringen presenterer Polen seg som et relativt dyrt land. En pol for landsgjennomsnittet, som ligger på rundt 4,6 tusen. PLN netto (Eurostat 2022) kan bare gå til salongen 49 ganger i måneden. I så måte har vi slått Norge og Danmark og Japan er nærmest oss. Ser du på naboitalienerne på rangeringen, henger vi også etter. For en gjennomsnittslønn på rundt PLN 9000 har italienere råd til å besøke frisøren opptil 97 ganger i måneden. PLN netto (Eurostat 2022), dvs. nesten dobbelt så ofte som i Polen. La oss se på våre geografiske naboer. Antall tsjekkere er under landsgjennomsnittet, som er rundt 5,7 tusen. PLN netto (Eurostat 2022) går til frisøren 55 ganger i måneden. Det er 6 besøk flere enn i vårt land. En ukrainer kan ha så mange besøk. I Tyskland, derimot, er gjennomsnittslønnen PLN 12,7 tusen. PLN netto, kan du gjøre 81 mannlige kutt per måned. Ser man på de billigste landene i verden, det vil si Zambia og Nigeria, tillater gjennomsnittslønnen der over 200 slike besøk per måned.

Frisøren vil ikke bli erstattet av kunstig intelligens

Ifølge Krzysztof Inglot, grunnlegger av Personalservice og arbeidsmarkedsekspert, er frisør et av yrkene hvor risikoen for å bli erstattet av kunstig intelligens er svært lav.

– Ikke bare ferdighetene knyttet til valg av frisyre for en bestemt person er avgjørende her, men også forholdet mellom tjenesteleverandøren og kunden – sier Krzysztof Inglot. «Du kan også se store prisforskjeller mellom land, noe som gjenspeiler levestandarden i en gitt region. Der samfunnet er rikt, er tjenesten dyrest, i motsetning til for eksempel i afrikanske land. Polen forblir mer eller mindre i midten i denne rangeringen, men hvis vi sammenligner priser med gjennomsnittslønninger, viser det seg at denne tjenesten er ganske dyr i vårt land.

You may also like

Leave a Comment