Home » III. Formidlingsplattformer, et nytt våpen for det franske reisemålet

III. Formidlingsplattformer, et nytt våpen for det franske reisemålet

by Thure Lindhardt
– Området til et turistmål.

Hvis merke (navn) til en destinasjon ikke i seg selv er tvilsom, må følgende først avtales:

– den relevante omkretsen av territoriet, som ikke kan begrenses til en enkelt administrativ definisjon,

– oppfatningen og forståelsen som turister og besøkende kan ha av det. Merket må tydelig identifisere målet og være lett å huske,

– Innholdet skal være representativt for reisemålet og unikt for alle (fast befolkning og turister/besøkende).

Vi må derfor unngå forveksling mellom stasjon og destinasjon, administrativt område og destinasjon, geografisk enhet og destinasjon … Øvelsen er ikke enkel og krever reell markedsføringstenkning.

– Overnatting.

Virkelige forretningsfordeler for OTA-er som kontrakter direkte med en hvilken som helst verts- eller vertskjede ved å kreve overholdelse av deres tekniske og økonomiske vilkår, ofte kritisert, men alltid akseptert.

Overnattingsbeholdningen som gjøres tilgjengelig for distribusjon er vanligvis begrenset i tid (mengder, vilkår): De gjenspeiler bare svært sjelden «resten som skal reserveres» til de enkelte virksomhetene.

Noen verter, som er utmerkede koordinatorer av salgsnettverket sitt, gjør det bra, men de fleste av de som er dårlig informert eller trent stikker på disse nettverkene uten å bruke partnernes salgsstyrke effektivt.

En gjentakende observasjon: Hva er kostnadene (faste priser) ved en overnatting som ikke er solgt? Vi snakker ofte om belegg, men utover det, hva koster «resten å reservere»? Hvordan dempe det bedre: dette er hjertet av alle refleksjoner …

– Fritidsaktiviteter.

Dette er det nye kommersielle temaet for noen store nettdistributører, fordi den verdensomspennende omsetningen med turistfritidsaktiviteter er estimert til rundt 170 milliarder euro (kilde: TOURMAG-24.09.2021).

Disse distributørene ser på dette som en potensiell tilleggsinntekt uten å ha nøyaktig definert en eller flere bærekraftige økonomiske modeller. Noen virker interessert i konseptet med premiumprodukter som fremhever deres overnattingstilbud for å skille seg fra konkurrentene.

Noen distributører går over til å produsere pakker eller legge dynamiske pakker på nett. Andre er interessert i det potensielle annonsevolumet dette kan representere.

Ingen kan foreløpig bekrefte korrekt markedsføring av denne heterogene tilbudskatalogen. Alle aktører i distribusjonssektoren erkjenner vanskeligheten med å vise disse produktene i stor skala, inkludert:

– de ulike betingelsene for tilgang til tilbudene skaper et vell av usammenhengende kilder mellom dem,

– deres spredning i rommet hindrer deres evne til å organisere seg i et nettverk,

– de svært ulik kommersielle verdiene og de forskjellige prisnivåene hindrer enkel sammenstilling av sortimenter,

– de utallige formene for markedsføring og variasjonen av salgsregler er alle vanskeligheter som må overvinnes,

– ekstra linjer.

Andre tjenester i henhold til lokale spesifikasjoner kan presenteres. Dette kan spesielt være tilfelle for lokal transport eller bevegelse innenfor destinasjonen.

Plassering av Destination Management Organization (DMO)

På grunn av sin nærhet og dens evne til å animere fagfolkene i sitt territorium, vil OGD hjelpe dem å perfeksjonere digitaliseringen av sine hotte data og deretter tilby distribusjonsplattformen. Ett mål: å gjøre all «rest-to-reserve» synlig og tilgjengelig for alle permanent og helt til siste øyeblikk.

You may also like

Leave a Comment