Home » Inter Cars med rekordkarakter fra Trigon

Inter Cars med rekordkarakter fra Trigon

by Gunnar Garfors

Under onsdagens økt betalte Inter Cars-aksjene rundt PLN 560.

Ifølge forfatterne av anbefalingen vil det gunstige markedsmiljøet for industrien fortsette i år, til tross for enda svakere import av brukte biler til landene i regionen vår enn før utbruddet av pandemien (i 2022 -23 % vs. 2019 ) , som vil gjøre oppholdet ytterligere insentiver for reservedeler. – Så langt har den svakere makroen vært dueaktig på deledistributørene, selv om salgsmomentumet kommer mer fra prisveksten, som nå stabiliserer seg, enn volumene. Dette utelukker imidlertid ikke effekten av den gradvise overgangen til yngre årganger med mer teknologisk komplekse komponenter til reparasjonsstadiet. Noe forskyvning vil skape en ekstra etterspørselseffekt som bør være synlig i 2024, mener analytikere.

De antar at til tross for forventet erosjon, vil EBITDA-marginen bli justert med 60 basispunkter i år. År/år hos Inter Cars forventer de 10 prosent. EPS-vekstadj. (P/E i 2023 7,3x).

Ifølge analytikere betyr den nylig annonserte åpningen av den første butikken i Norge å akselerere ekspansjonen i Nord-Europa ved å gå inn i fasen med å bygge et butikknettverk. – Inter Cars’ innkjøpsvolum er etter vår vurdering tre ganger større enn markedslederen i regionen – MEK – og bør bidra til å utvide Inter Cars’ markedsandel i denne regionen. I vårt referansescenario forventer vi imidlertid ikke at de nordiske landene vil gi et vesentlig bidrag til konsernets virksomhet. Vi venter på kunngjøringen av utviklingsstrategien for de kommende årene, som bør skje ved skiftet til 1. og 2. kvartal (oppsiderisiko for våre prognoser) – understreker de.

De forventer at etter investeringsnedgangen i 2020-21, vil konsernet akselerere tempoet i tilpasningen av logistikkinfrastrukturen til ytterligere økning i forretningsvolum. – Som et resultat forventer vi at investeringene vil holde seg godt over erstatningsnivåene i de påfølgende årene (inkludert utover 2024) (230-250 millioner PLN årlig). Den bør imidlertid ikke overstige 15 %. EBITDA, som er grunnen til at vi tror Inter Cars vil holde innflytelse under 2x EBITDA – det er det de tror.

Ifølge megleren er Inter Cars på god vei til å bli inkludert i WIG30-indeksen og på mellomlang sikt også i WIG20-indeksen.

Teksten er en forkortelse av Trigon DM-anbefalingen for Inter Cars. Forfatteren er Grzegorz Kujawski. Rapporten ble først distribuert 1. mars kl. 08.35.

You may also like

Leave a Comment