Home » IT-markedet ved årsskiftet: Hva kan vi forvente av teknologi i 2021?

IT-markedet ved årsskiftet: Hva kan vi forvente av teknologi i 2021?

by Thure Lindhardt

Professoren gjennomgår IT-trender, endringer i etterspørselen etter IT-fagfolk i markedet og viser hvilket teknologisk gjennombrudd vi kan forvente i 2021, ifølge pressemeldingen.

Hva vil bli diktert av IT-mote i 2020?

Dette året har ikke vært eksepsjonelt når det gjelder IT-moter eller trender. Gjennombruddene ble oppnådd av team som samlet universiteter, forskningssentre, startups og selskaper.

Den viktigste globale IT-utviklingen har forblitt den samme, det vil si kunstig intelligens-systemer, kvantedatamaskiner, IT-sikkerhet, blockchain- og fintech-teknologier, cloud computing, edge computing, 5G-teknologi. Til tross for den globale pandemien, vitenskap, IT-selskaper, start-ups – de fleste av dem fungerte som planlagt. Som et eksempel kan jeg ta Apples nye produkt, iPhone 12, som kom på markedet i 2020. oktober, bare en måned forsinket fra den opprinnelige planen.

Samtidig vil jeg påpeke noen flere interessante fakta om behandling av big data, som nylig har blitt et av de mest relevante områdene innen IT. Med den raske økningen i datamengden er det et konstant problem med hastigheten på behandlingen av slike data. Så det har vært store fremskritt i år i utviklingen av kvantedatamaskiner. Forskere ved Stevens Institute of Technology (USA) har for eksempel utviklet en brikkebasert fotonkilde som er 100 ganger mer effektiv enn tidligere og muliggjør masseintegrasjon av kvanteenheter.

Forskere ved Chalmers tekniska högskola (Sverige) har vist at en kvantedatamaskin kan løse en liten del av logistikkproblemet, det vil si optimere rullebanetidtabellen med en spesialutviklet algoritme for omtrentlig kvanteoptimalisering. Forskere ved University of Washington, DC, har sammen med oppstarten Optelligence LLC utviklet en akselerator for optiske konvolusjonelle nevrale nettverk som kan behandle petabyte med data per sekund. Denne innovasjonen varsler en ny æra innen optisk signalbehandling for å møte utfordringene med maskinlæring.

Dette er bare noen av IT-nyhetene som ble laget i 2020. Det er vanskelig å vurdere alt som er nytt.

Hvem er for tiden født i litauiske laboratorier, hva er ideene til forskere som bor her?

Forskere fra Fakultetene for grunnleggende vitenskap og elektronikk arbeider innen informatikk ved VILNIUS TECH. Hovedforskningsområdene til forskerne våre er kunstig intelligens-systemer, dataanalyse, IT-sikkerhet, cloud computing og beslutningsstøttesystemer.

I bedriftsinformatikkavdelingen konsentrerer vi oss om anvendelse av maskinlæringsmetoder for å styrke IT-sikkerheten, utvikle beslutningsstøttesystemer for IT-sikkerhetsledelse, analysere adaptive forretningsprosesser, behandle gruveoppgaver og diskutere cloud computing-temaer i forbindelse med forbedring av mikrotjenestearkitektur, pålitelighetsstyring, adaptiv ledelse. Det ble utviklet en forretningsprosesssimulator ved stolen hvor komplekse forretningsprosesser kan simuleres og analyseres og vitenskapelige eksperimenter kan utføres. Informatikkavdelingen tar seg av oppgavene maskinopplæring og operasjonsforskning.

Kolleger fra fakultet for elektronikk jobber med kunstig intelligens-systemer – tale- og bildegjenkjenning, tingenes internett, smarte steder (smarte hjem, byer, fabrikker), trådløse nettverk. Oppgavene til virtuell virkelighet undersøkes ved stolen for datagrafikk.

Hvordan har IT Pro-markedet endret seg i 2020? Hva kan vi forvente i 2021?

For tiden vokser markedet for IT-fagfolk fortsatt, og etterspørselen etter fagfolk er fortsatt, kanskje ikke så høy som for 5 år siden. Ifølge statistikker vokser antallet jobber for IT-fagfolk med mer enn 20 % hvert år. Det skal imidlertid bemerkes at gruppen av programvare- og applikasjonsutviklere samt analytiske profesjoner er mest etterspurt på arbeidsmarkedet.

Det bør også bemerkes at den høyeste konsentrasjonen av IT-spesialister fortsatt er i fylkene Vilnius og Kaunas. De utgjør rundt 85 prosent. Antall jobber besatt av alle IT-spesialister øker hvert år, det vil si at det skapes rundt 15–20 % flere nye jobber i Vilnius og 10–15 % flere i Kaunas.

Det er uheldig, men i andre regioner i Litauen vokser antallet jobber innen IT og relaterte yrker mer enn halvparten så sakte eller til og med synkende. Så langt har vi sett en nærmest lineær avhengighet av økningen i antall arbeidsplasser. Veksten skal være lik 2020.

Hva kan vi forvente sammen i IT-sektoren i 2021?

Store IT-trender i 2021 vil være lik 2020. Tingenes internett (IoT) og systemer som smarthjemmet og byen forventes å fortsette å utvikle seg raskt. Stor oppmerksomhet rettes mot både virtuelle og utvidede virkelighetssystemer og deres applikasjoner i kommersielle, medisinske, service- og utdanningssektorene.

Process Automation Systems (RPA) vil fortsette å utvikle seg raskt ettersom applikasjonen deres frigjør folk fra rutinemessig datainntasting og gjennomgang. Brian Burke, Gartners visepresident, sa om RPA at alt som kan automatiseres bør automatiseres. Og det sier seg selv, for automatisering på IT-området så vel som i produksjon øker produktiviteten, senker kostnader og gir tydelig merverdi.

Edge databehandlingsteknologier utvikles intensivt. De er nært knyttet til raskere behandling av data generert av IoT-enheter sammenlignet med cloud computing-løsninger. En annen teknologi knyttet til tingenes internett er 5G kommunikasjonsteknologi. Med denne dataoverføringsteknologien kan du koble hundrevis av ganger flere enheter til et trådløst nettverk sammenlignet med 4G og oppnå dataoverføringshastigheter på opptil 10 Gbps. Dette er spesielt relevant for utviklingen av en smart by, autonome biler osv. 5G-tilkobling i 2020. startet også testing i Litauen – opererer i spesifikke områder av Vilnius, Kaunas og Klaipėda.

Det er klart at systemer for kunstig intelligens vil fortsette å utvikle seg raskt og utvide omfanget.

Som sagt, jo lenger vi kommer, jo mer er vi avhengige av informasjonsteknologi, hvis sikkerhet og utvikling av sikkerhetssystemer for intelligente systemer vil fortsette å være en viktig retning innen IT i 2021.

Det er strengt forbudt å bruke informasjon publisert av DELFI på andre nettsteder, i media eller andre steder, eller å distribuere vårt materiale i noen form uten samtykke, og dersom samtykke er innhentet, må DELFI oppgis som kilde.

You may also like

Leave a Comment